محصولات

نرم افزارهای تحت وب

نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب پایدار

اتوماسیون مالی یکپارچه مخصوص سازمانها و شرکت های بزرگ و متوسط، هلدینگ و چند شعبه ای خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و ( دولتی – خصوصی)

نرم افزار اتوماسیون اداری پندار

نرم افزار جامع مکاتبات اداری مخصوص کلیه کسب و کارها

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی پیوند

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی پیوند

نرم افزار یکپارچه مدیریت رستوران پذیرا

مخصوص کترینگ، رستوران ها و مجموعه های متوسط و بزرگ زنجیره ای

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پل

مخصوص فروشگاه های زنجیره ای – عمده فروشی، خرده فروشی-تولیدی و بنکداری تولید و پخش

نرم افزار یکپارچه مدیریت پخش پینار

نرم افزار یکپارچه مدیریت توزیع و پخش، پخش مویرگی، پخش گرم و سرد

نرم افزار یکپارچه مالی مخصوص صنعت بتن

مخصوص صنایع بتن

نرم افزارهای تحت ویندوز

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره-پایا

نرم افزار یکپارچه مالی مخصوص کسب و کارهای متوسط و بزرگ خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی، فروشگاهی و تولیدی

نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر حسابرس ویژه

نرم افزار یکپارچه مالی مخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط بازرگانی و خدماتی

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه حسابرس آنلاین

مخصوص فروشگاه ها و اصناف

Shopping Basket