کاتالوگ

نرم افزار تخصصي قرار داد، مديريت توليد و بارنامه ها، مديريت پمپ و ميکسرها، فروش و کنترل انبار صنعت بتن  پياده سازي شده و به جامعه محترم اصناف صنعت ساختمان و توليد بتن ايران عرضه شده .لازم به ذکر است نرم افزار فوق به دليل تحت وب بودن و با تکنولوژي روز در زمینه برنامه نویسی طراحی و تولید شده است.

نرم افزار فوق شامل زیر سیتم های حسابداری مالی – خرید و تدارکات – فروش و بازرگانی – خزانه داری و چک و بانک – حقوق و دستمزد – اموال و دارائیهای ثابت – فروش و تولید بتن

مشخصات فنی نرم افزار تخصصی بتن:

امکان ثبت انواع سیمان

امکان برنامه ریزی انواع مصرف

امکان ثبت فرمول های ساخت انواع مقاومت بتن

امکان ثبت و مشاهده ی BOM ها (فرمول های ساخت ) متفاوت

امکان ثبت و مشاهده ی اضافات و کسورات بارنامه

امکان تنظیم و مشاهده ی قرار داد فروش

امکان تنظیم و مشاهده ی برنامه روزانه تولید

امکان چاپ بارنامه

امکان چاپ بارنامه به تفکیک قرارداد

امکان صدور فاکتور فروش

امکان صدور فاکتور فروش از بارنامه های ارسالی

امکان صدور فاکتور فروش تجمیعی با بارنامه های یک قرار داد یا همه بارنامه ها

امکان مشاهده ی موجودی روزانه فروش

امکان ثبت موجودی روزانه فروش و ایجاد محدودیت فروش روی یک کالا

امکان نمایش متمایز(با رنگ متفاوت) بارنامه هایی که دارای فاکتور فروش می باشند

امکان نمایش متمایز(با رنگ متفاوت) بارنامه های تحویل داده شده یک قرار داد وبارنامه هایی که تبدیل به فاکتور نشده اند

امکان تهیه گزارشات به شرح ذیل:

گزارش ریز کارکرد و جمع بندی میکسر به تفکیک تاریخ

گزارش صورت ریز کارکرد و جمع بندی پمپ به تفکیک تاریخ

گزارش تولید کالا و خدمات برای یک شخص به صورت تجمیعی

گزارش تولید کالا و خدمات برای یک شخص به صورت تجمیعی

امکان گزارش گیری به تفکیک شعب