شرکت نرم افزاری پایا افزار تا کنون در زمینه‌های مشاوره مهندسی و تولید نرم افزار اتوماسیون مالی و اداری برای مجتمع‌های مختلف تولیدی و تجاری همت گماشته است. لازم به ذکر است که شرکت فوق توانسته در 9 زمینه مختلف برای اصناف، خدمات نرم افزاری ارائه کند.

خدمات شرکت پایا به شرح ذیل می‌باشد:

– طراحی و تحلیل سیستم‌ها
– تجمیع اطلاعات پایگاه‌های داده مختلف (Replicate)
– انتقال اطلاعات پایگاه داده قدیمی به پایگاه داده جدید (Convert)
– بومی‌سازی تمامی محصولات (Customise)