نرم افزار یکپارچه تعمیرگاهی پایا

نرم افزار تعمیرگاهی پایا یکی از زیر سیستم‌های نرم افزار یکپارچه مالی پایا می‌باشد که با امکانات بسیار متنوع جهت استفاده در تعمیرگاه‌های خودرو و همچنین تعمیرگاه‌های سایر لوازم، طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قابلیتهای نرم افزار

– ثبت مشخصات خودرو شامل شماره شاسی، مدل و رنگ با قابلیت رهگیری و استفاده در مراجعات بعدی
– ثبت برگه پذیرش خودرو با دریافت و ورود اطلاعات مربوط به مشخصات خودرو، پلاک خودرو، میزان بنزین خودرو، کیلومتر کارکرد و تلفن شخص
– تعیین نوع خدمات درخواستی مشتری برای انجام و ثبت در برگه پذیرش به 2 شکل:
* استفاده از عناوین خدمات پیش فرض
* تعریف عناوین خدمات تعریف نشده تحت عنوان “تقاضای مشتری”
– امکان صدور برگه حواله انبار جهت تعیین قطعات مصرف شده برای تعمیر خودرو
– امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برگه پذیرش و فاکتور فروش
– امکان انتخاب شماره برگه پذیرش در داخل برگه حواله جهت لینک قطعات مصرف شده به برگه پذیرش خودرو
– صدور برگه خروج کالا از انبار به صورت اتوماتیک
– صدور فاکتور فروش از روی برگه پذیرش
– تهیه انواع گزارشات