Pazira ok 01 - لندینگ پذیرا

پذیرا چیست؟

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری رستوران ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت، ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺧﺰاﻧﻪ داری، اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪارزی، اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و … ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و مدیریت مالی و حسابداری رستوران ها را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

slider pazira 1 - لندینگ پذیرا
pazira banner224 - لندینگ پذیرا

امکانات ویژه نرم افزار پذیرا

نرم افزار حسابداری پذیرا با امکانات ویژه ای که در اختیار صاحبان رستوران ها می گذارد به راحتی میتوانند تمامی امور مالی رستوران یا فست فود را مدیریت کنند. با توجه به اینکه استفاده از نرم افزارهای مالی کمک شایانی به ارتقای حسابداری مشاغل مختلف انجام میدهد از این رو علاوه بر نرم افزارهای حسابداری. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (crm) پایا افزار در کنار آن میتواند به شما در بهبود کسب و کار و افزایش فروش کمک کند.

 

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

نرم افزار حسابداری رستوران تحت وب پذیرا با ویژگی‌های منحصر به فرد، امکان دستیابی سریع و به موقع از همه جا و با هر فردی را در اختیار شما قرار می‏‌دهد تا بتوانید از توانمندی‌های ویژه سیستم استفاده نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را در بستری امن و مستقل از زمان و مکان و از هر جای دنیا در اختیار داشته باشید.

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ

با استفاده از نرم افزار رستوران حسابداری پذیرا ، نیازی به نصب نرم افزار ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد، می‌توانید وارد سیستم شوید و به کارتان برسید. لپ تاپ و تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند.

اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ از طرف ادمین سیستم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب پوشا اﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ویژگی های نرم افزار حسابداری پذیرا

amniat 300x300 - لندینگ پذیرا

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

با وجود زیر سیستم‌های فرم ساز (Form Generator) و گردش کار (Work Flow) نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا علاوه بر فرآیندهای از پیش تعریف شده قابلیت انعطاف‌پذیری و بومی‌سازی شدن و مکانیزه کردن فرم‌ها و گردش کار فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف را دارا می‌باشد.

pazira sohoolat2 300x300 - لندینگ پذیرا

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی

برای استفاده از نرم افزار مدیریت مالی تحت وب پذیرا، نیازی به دریافت CD و نصب نرم افزار و یا به‌روزرسانی ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد می‌توانید در شبکه‌های محلی و یا در شبکه اینترنت وارد سیستم شوید و به کارتان برسید.

pazira security 300x300 - لندینگ پذیرا

امنیت

امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی بهره‌گیری از بستر امن SSL و همچنین قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و امکان ارسال پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پایدار را در امر شناسایی کاربران به یک سیستم امن تبدیل می‏کند.

درخواست دمو

ایمیل: info@pss.ir

اینستاگرام: payasoft@