ارسال سریع‌تر و آسان تر صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی

colligo blog best practices for email management using sharepoint 1030x759 - مؤدیان
namad payasoft 512 ofht07dkxuxi0hoyz5lfx60hfqmzow0reyub0e5hbc - مؤدیان

با توجه به اینکه ارسال به موقع صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان طی ماه های اخیر جزو موارد مهم برای سیستم حسابداری تبدیل شده است، شرکت پایا افزار برای راحتی و ارسال سریع تر صورت حساب الکترونیکی شما ماژول مالیاتی را برای شما طراحی کرده که از طریق آن بتوانید به آسانی به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوید.

tax 768x768 - مؤدیان

چگونگی ارسال صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی

ارسال صورت حساب به صورت مستقیم از طریق ماژول سامانه مودیان مالیاتی پایا افزار انجام می شود. در این ماژول تمامی اطلاعات صورت حساب شما از جمله صورت حساب الکترونیکی در قالب مورد نظر سازمان امور مالیلتی به سامانه مودیان مالیاتی ارسال می شود. در این ماژول  نه تنها  تمامی اطلاعات حفظ و نگهداری  شده بلکه بررسی های لازم برای ارسال مجدد تغییرات در آن لحاظ شده است.

با توجه به اینکه ارسال صحیح اطلاعات صورت حساب در کوتاه ترین زمان برای سامانه مودیان مالیاتی بسیار مهم است از همین رو شرکت پایا افزار، با طراحی این ماژول شما را در این راه همراهی خواهد کرد.

0430مالیاتی q77rlbofop06uid31n4ry97m3ujogm869p4xz79uco - مؤدیان
سبد خرید