یک فروشنده به عنوان یک واسط کالایی را از یک تامین کننده به امانت تحویل می گیرد و طبق قرارداد فی مابین، فروشنده متعهد می شود هنگامی که کالا را به فروش رساند مبلغ مشخصی را به تامین کننده پرداخت نماید، د ...
بخش اداری از شرکت ها دارای پروسه های غیر اتوماسیونی متعددی است و همین موضوع کار را برای تیم اداری و منابع انسانی بسیار سختتر خواهد کرد و نیاز به استفاده از بهترین نرم افزار اتوماسیون اداری را بیشتر خو ...
صاحبان رستوران و مدیران مجبورند دائماً درگیر جدیدترین روندها و تمایلات مصرف کننده و رقابت باشند. صاحبان رستوران ها همچنین باید کسب و کار خود را در تعادل نگاه دارند و از بهترین منابع خود با صرف بودجه ی ...
زمان آن رسیده است، تصمیم بگیرید که قلم و صفحه های کاغذی یا Excel را رها کنید و مدیریت رستوران خود را به عصر دیجیتال انتقال دهید و نرم افزار مدیریت فروش رستوران خوب را انتخاب کنید.این یک سرمایه گذاری ع ...
اگر هنوز هم فکر می کنید با فاکتورهای کاغذی و نرم افزارهای پیش پا افتاده می توانید، رستوران شلوغ و پر رفت و آمد خود را مدیریت کنید، احتمالاً هنوز با بهترین نرم افزار سفارش گیر رستوران آشنا نشده اید و ب ...
حسابداری مراکز تهیه غذا به هیچ وجه، عملیاتی آسان و پیش پا افتاده نیست، در حقیقت شما با عملیاتی پیچیده سر و کار دارید. اگر شما در رستوران خود، نرم افزار یکپارچه برای حسابداری و امور مالی ندارید در تصمی ...
از ارزشمندترین دارایی خود با حسابداری انبار به درستی محافظت کنید! حسابداری انبار به اندازه حسابداری فروش مهم است. هر محصولی که در قفسه خود دارید، دارای ارزش پولی است و احتمالاً کل ارزش دارایی کالاه ...
مدیریت موجودی رستوران زنجیره ای نیاز به یک روش پیچیده،  هماهنگی و مهارت بالا برای انجام کارها دارد. فقط چند راه حل برای کنترل موجودی می تواند به ساده سازی کارها در رستوران های زنجیره ای شما کمک کند. ...

ما در شبکه های اجتماعی

داغ ترین ها

آخرین دیدگاه ها

نرم افرار اتوماسیون اداری و BPMS

نرم افرار اتوماسیون اداری و BPMS

0
زنبیل خرید