بلاگ
header background - پیاده سازی ERP چگونه می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟
ERP Features - پیاده سازی ERP چگونه می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟

ERP به معنای مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان یا ( Money, Material, Machine, Man )، ( مواد، ماشینآالت، پول و نیروی انسانی )هست و به سازمانها و شرکت ها کمک می نماید تا فرایند دقیق برنامه ریزی کلیه منابع سازمان را در جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد مدیریت نمایند.
رشد غیرقابل پیش بینی فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و … صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تأثیرات شگرفی داشته است.
هم زمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمانهای مختلف پیچی ده تر شده و به همین جهت نیاز به دستگاه های مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطالعات را در بین آن ها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است. این دستگاه ها که درمجموع به دستگاه های سازمانی Enterprise Systems معروف هستند، زمینه ای را فراهم آوردهاند که مدیران بتوانند در تصمی م گیریهای مختلف خود از
اطالعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایند.
از اوایل دهه 1990 میالدی، ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان Resource Enterprise Planning ،ERP باهدف قرارداد سازمانهای بزرگ، توسعه بسیار زیادی پیدا کردند. این نرم افزارهای بسیار قدرتمند، پیچیده و گرانقیمت، دستگاه های از پیش طراحی شدهای هستند که پس از اندک تغییراتی در آن ها توسط مشاوران پیاده ساز و مشاوران تحلیل فرایندهای سازمانی، پ یادهسازی و اجرا می شوند. در بسیاری از موارد سازمانها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر این نرمافزارها، مجبور به اصالح و بازبینی مجدد فرایندهای خود هستند. این نرم افزارها برخالف نرمافزارهای قدیمی که در سازمانها و از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه پیدا میکردند، مجموعه ای یکپارچه هستند که دارای ماژول های مختلف بودهو هرزمان که نیاز به اضافه کردن ماژول دیگری به آن ها باشد، این کار به راحتی صورت می پذیرد.

تأمینکنندگان نرم افزارهای ERP امروزه با چالش جدیدی به نام اینترنت در طراحی نرم افزارهای خود مواجه بوده و مجبور به طراحی بسته های نرم افزاری خود به گونه ای هستند که امکان اجرای آنها بر روی شبکه جهانی اینترنت وجود داشته باشد. همین امر موقعیتی را فراهم آورده که ERP که در حال حاضر به صورت یک نرم افزار داخلی در سازمان مطرح است، با دستگاه های دیگری همچون CRM و SCM ارتباطی تنگاتنگ پیدا نموده و
به عنوان ستون فقرات Business-e مطرح شود.]

ERP را میتوان بهعنوان نرمافزار یکپارچه ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژولهایی برای برنامهریزی،
تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت
خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل ونقل و بازرگانی الکترونیک است. معماری و ساختار ERP
به گونهای است که یکپارچگی و جامعیت اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریان روان اطالعات بین
بخشهای مختلف سازمان را فراهم می آورد.
انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا ERP را به صورت زیر تعریف مینماید:
o روشی برای برنامه ریزی و کنترل مؤثر تمامی منابع موردنیاز برای دریافت، تولید، ارسال و
پاسخگویی به نیازهای مشتریان، در شرکت های تولیدی، توزیعی و خدماتی.

ERP System content q1gjpoqcclqqfx1q054p95gc7hy5i6thtvr3w5b2x4 - پیاده سازی ERP چگونه می تواند به کسب و کار شما کمک کند؟
Rate this post

آیا این مطلب مفید بود؟

دیدگاه ها بسته شده اند.

ما در شبکه های اجتماعی

داغ ترین ها

سبد خرید
question