بلاگ
5 - دلیل استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای جامع فروشگاهی

کسب و کارهای فروشگاهی تحت تاثیر سه پدیده مهم تغییر شکل یافتند: مشتری، رقابت، تغییر

مشتری: دیگر به هر کاال و هر کیفیتی رضایت نمی دهد.

نرم افزار حسابداری تحت وب پایدار
Grocery store near me 1030x630 - دلیل استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای جامع فروشگاهی

رقابت: به دلیل افزایش جمعیت و گسترش هر چه روزافزون فروشگاه های زنجیره ای، رقابت به باالترین شکل
ممکن افزایش پیدا کرده است.

تغییر: دیگر هیچ مشتری حاضر به خرید کاالها و خدمات ثابت و بدون تغییر نیست. اگر کسب و کارهای فوشگاهی
کاالها و خدمات خود را با تنوع همراه نکنند در بازار رقابت عقب می مانند.

برای این که یک کسب و کار فروشگاهی از قافله عقب نماند نیاز به عناصر حیاتی ذیل است:
1 .بهره وری باال و برنامه ریزی صحیح
2 .مدیریت صحیح مواد و موجودی کاال
3 .کنترل تعهدات و نفدینگی
4 .کنترل قیمت تمام شده محصوالت

سیستم های اطالعاتی توانسته است به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در پاسخگویی به این فشارها، نقش مناسب
و موثری بر عهده داشته باشد. حل این سوال مطرح می شود که با توجه به کستردگی شرکت های ارائه دهنده
این سیستم ها، چه نوع سیستمی برای کسب و کار ما مناسب است؟ که برای جواب به این سوال بایدا ابتدا انواع
طبقه بندی این سیستم ها را از نظر کاربردی بدانیم

4 - دلیل استفاده از سیستم ها و نرم افزارهای جامع فروشگاهی

مزایای نرم افزارها ی فروشگاه ی تحت وب :
نرمافزارهای فروشگاهی تحت وب به مدیران فروشگاه کمک می کند که امور کسب و کار خود را از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در فروشگاه، کنترل و مدیری ت نمایند. نرم افزار فروشگاهی تحت وب، تحقق آرزوی دیرین مدیران کسب و کارها می باشد، چرا که امکان رصد و کنترل فروشگاه از راه دور و همچنین بررسی فرآی ندها و مدیریت امور را برای آن ها به راحتی فراهم می کند.
• نرمافزارهایی که در زمان و انرژی مد یران صرفه جویی می کند
استفاده از نرمافزارهای فروشگاهی به صرفه جویی در وقت مدیران کمک شایانی کرده تا آنها تمرکز بیشتری برای ایجاد خالقی ت و توسعه کسب وکار خود در اختیار داشته باشند.
• ماندگاری باالی نرم افزارهای فروشگاهی تحت وب
نرمافزارهای تحت وب این مزیت کلی دی را نیز دارند که اطالعات ذخیره شده در آن ها وابسته به یک سیستم نیست و ماندگاری باالیی دارد. درنتیجه چنانچه سیستم کاربران این نرم افزارها، با مشکالتی از قبیل ویروسی شدن، سوختن یا خرابی سخت افزارها و … مواجه شود اطالعات کاربر از روی نرمافزار پاک نمی شود و کاربر می تواند با یک س یستم دیگر به راحتی وارد فضای نرم افزار شود و از اطالعات ذخ یره شده استفاده کند.
• امکانات نرمافزارهای فروشگاهی تحت وب
کار کردن با نرم افزار فروشگاهی می بایست برای کاربر بسیار ساده باشد و او را دچار سردرگمی نکند.
همچنین یک نرم افزار فروشگاهی تحت وب کارآمد می تواند عالوه بر امکانات متنوعی چون فروش فوری، عملیات حسابداری و انبارداری، اتصال به بارکد خوان، ف یش پری نتر، لیبل پرینتر و …، صاحبان مشاغل را از مزایای تحت وب بودن بهره مند سازد.

Rate this post

آیا این مطلب مفید بود؟

دیدگاه ها بسته شده اند.

ما در شبکه های اجتماعی

داغ ترین ها

سبد خرید