وجوه نقد

vojohe-naqd-min

صورت حساب مالی جریان وجوه نقد چیست؟

در حسابداری مالی به یک صورت مالی که حاوی گزارش جریان نقدینگی در فعالیت‌های عملیاتی، مالی و سرمایه‌گذاری ترازنامه یک شرکت است، اطلاق می‌گردد، به عبارت دیگر صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش‌های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس ملزم به گزارش آن به عموم است.

این گزارش اطلاعات اضافی مربوط به همه جریان‌های نقدی که یک شرکت برای عملیات جاری و منابع سرمایه گذاری خارجی‌اش دریافت می‌کند، به‌علاوه همه جریان‌های خروجی پول که برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری‌ها در طول یک بازه زمانی انجام می‌شود، نشان می‌دهد.

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

مدیران مالی با توجه به فرآیندهای مربوط به سیستم مالی و حسابداری شرکت، صورت های مالی مختلفی تهیه می کنند؛ صورت های مالی تهیه شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد و مستنداتی است برای ارائه به اداره ی مالیات و همچنین می توان موارد زیر را در مورد اهمیت این صورت مالی عنوان کرد :

  • 1. شرکتی در حال کار است و کاملاً سودآور به نظر می‌رسد! اما در عمل ممکن است تعهدات مالی شرکت به درستی اجرا نشود.
  • 2. تخلف در پرداخت به کارکنان، فروشندگان و طلبکاران شرکت را از هدف اصلی خود که کسب و کار است دور می‌کند.
  • 3. برای اینکه، تصویری از جریان نقدی در یک دوره مشخص داشته باشید می‌بایست، یک صورت جریان از وجوه نقد تهیه کنید.
  • 4. نگاهی به صورت جریان در یک بازه زمانی مشخص، شرکت را برای پرداخت صورت حساب‌ها و انجام تعهدات مالی آماده خواهد کرد.

بخش‌های صورت جریان وجوه نقد

منابع اصلی جریان ورودی و خروجی وجوه نقد به شرح زیر هستند:

  • 1. فعالیت‌های عملیاتی
  • 2. بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی در ازای تأمین مالی
  • 3. مالیات بر درآمد (تنها دارای جریان خروجی است)
  • 4. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
  • 5. فعالیت‌های تأمین مالی
2
زنبیل خرید