گروه نرم افزاری پایا

حساب کاربری رایگان 15 روزه

می توانید 15 روز رایگان با نسخه دموی نرم افزار ابری پایا کار کنید تا به طور واقعی با سیستم آشنا شوید و از ماژول ها و قابلیت های ERP پایا رایگان استفاده کنید. نسخه دموی رایگان ابری که ما در اختیار شما قرار می دهیم بدون محدودیت و شامل کلیه ماژول های ERP پایا می باشد. همچنین می توانید درخواست یک جلسه دموی حضوری داشته باشید تا در محل شرکت شما و مطابق با فرآیندهای موجود در سازمان تان ERP پایا را بررسی کنیم.