گروه نرم افزاری پایا
نرم افزار آرشیو اداری پندار

آرشیو اداری در اتوماسیون پندار

نرم افزار آرشیو اداری پندار برای مدیریت و ذخیره اسناد و مدارک اداری استفاده می شود که می تواند اسناد و مدارک را به صورت کاغذی یا الکترونیکی مدیریت کند.

نرم افزار آرشیو اداری یکی از راهکارهای نرم افزار اتوماسیون اداری پندار می‌باشد.

نرم افزار آرشیو اداری یک ابزار ارزشمند برای سازمان هایی است که می خواهند اسناد و مدارک اداری خود را به صورت کارآمد و ایمن مدیریت کنند. این نرم‌افزارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا اسناد و اطلاعات خود را به صورت سازماندهی شده، قابل جستجو و دسترسی آسان نگهداری کنند.

نرم افزار آرشیو اداری پندار
 • ثبت و ثبت‌نام اسناد:

 امکان ثبت و ثبت‌نام اسناد و اطلاعات مختلف اداری.

 • سازماندهی و دسته‌بندی:

قابلیت سازماندهی و دسته‌بندی اسناد بر اساس معیارهای مختلف مانند تاریخ، نوع اسناد، یا واحد مربوطه.

 • جستجو و بازیابی اطلاعات:

 قابلیت جستجوی سریع و بازیابی آسان اطلاعات مورد نیاز از بین اسناد و اطلاعات آرشیو.

 • مدیریت دسترسی:

کنترل دسترسی به اطلاعات و اسناد بر اساس سطوح مختلف دسترسی و مجوزها.

 • نگهداری امنیت:

ایجاد و نگهداری امنیت اطلاعات با استفاده از روش‌های رمزنگاری و سایر تکنیک‌های امنیتی.

 • نگهداری تاریخچه:

 ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات انجام شده بر روی اسناد و اطلاعات آرشیو.

 • پشتیبان‌گیری و بازیابی:

 امکان انجام پشتیبان‌گیری از اطلاعات و اسناد آرشیو و امکان بازیابی در صورت نیاز.

 • ادغام با سایر سیستم‌ها:

قابلیت ادغام با سایر سیستم‌های اداری مانند سیستم‌های مدیریت اسناد (DMS)، نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، و …

 • گزارش‌دهی و آمارگیری:

امکان تولید گزارش‌های مختلف و آمارگیری از وضعیت آرشیو و استفاده از اطلاعات موجود.

 • اداره فرآیندهای مدیریت اسناد:

 اداره فرآیندهای مرتبط با مدیریت اسناد، از ثبت تا حذف یا نگهداری.

 • پیگیری و زمانبندی مهلت‌ها:

امکان پیگیری مهلت‌ها و زمانبندی اقدامات مرتبط با اسناد.

 • اداره سیستم بهینه:

قابلیت بهینه‌سازی سیستم به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها.