گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت و حسابداری پخش مویرگی پینار

نرم افزار یکپارچه مدیریت توزیع و پخش کالا

 • پخش مویرگی
 • پخش گرم
 • پخش سرد
نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

گزارش از سابقه خرید مشتریان در پرتال بازاریابان

موقعیت یابی بازاریابان و موزعین در مسیر

نقطه گذاری مشتریان و نمایش مسیرها

امکان ارتباط با انواع مسیریاب های موجود

کنترل و گزارش از عملکرد بازاریابان به تفکیک مسیر

نمایش تصویر کالاها در زمان ثبت فاکتور

بازاریابی و حمل و نقل، از جمله عوامل بسیار حیاتی برای هر سازمان به شمار می‌آیند. در این راستا، گروه نرم‌ افزاری پایا در تلاش است تا نرم‌افزارهایی را طراحی کند که نیازهای بازاریابان و رانندگان را در بر می‌گیرند و همچنین نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد و کارایی این دو گروه از کارکنان دارند.

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺴﻮﯾﻪ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ و ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﺰﯾﺖ، ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و وﺻﻮل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدی و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش، ﮐﻢ ﻓﺮوش، ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و … اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی تحت وب پینار، که از محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا می‌باشد، یکی از بهترین نرم افزار حسابداری پخش مویرگی محسوب می‌شود.

نرم افزار مدیریت توزیع و پخش کالا پینار جزو اولین و بهترین نرم افزار حسابداری در زمینه نرم افزار پخش مویرگی و چه در زمینه کالاهای سرد و کالاهای گرم می‌باشد. با توجه به اینکه هر فروشگاهی نیاز به یک نرم افزار فروشگاهی دارد تا مدیریت پخش و توزیع کالا را از مبدا تحت کنترل داشته باشد پس بنابراین استفاده از این نرم افزار برای هر کسب و کاری جزو موارد مهم تلقی می‌شود.

در دنیای پر رقابت امروزی، استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت مالی و فروش امری ضروری است. نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار به دلیل قابلیت‌ها و امکاناتی که ارائه می‌دهد، به عنوان یکی از بهترین ابزارهای موجود برای کسب و کارهای پخش مویرگی محسوب می‌شود.

پخش مویرگی

پخش گرم

پخش سرد

پخش مواد غذایی

رانندگان

بازاریابان

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار یکی از بهترین ابزارهای موجود برای کسب و کارهای پخش است.

آنلاین-و-آفلاین

آنلاین و آفلاین

صدور فاکتور فروش بدون اینترنت

پشتیبانی-از-امضا-دیجیتال

پشتیبانی از امضاء دیجیتال

قابلیت پشتیبانی از حالت لمسی

پشتیبانی-طلایی

پشتیبانی طلایی

پشتیبانی با کارشناسان مجرب ما به صورت ۲۴ ساعته در هفته روز هفته

موجودی-انبار-در-لحظه

نمایش موجودی انبار در لحظه

امکان نمایش برای ویزیتورها در هر لحظه

سازگاری با کلیه پلتفرم ها

قابل استفاده برای انواع کسب و کارهای فروشگاهی

پورسانت-بازایابی-و-پخش

پورسانت بازاریابی و پخش

محاسبه پورسانت، دسته بندی ویزیتورها و تعیین حق سرپرست ها

قابلیت‌های پیشرفته

مدیریت انبار، مدیریت فروش، مدیریت مشتریان و گزارش گیری

قابلیت-ارائه-لیست-مشتریان

قابلیت ارائه لیست مشتریان

ارائه لیست مشتریان به همراه آدرس و شماره همراه

گروه نرم افزاری پایا برای رفع این نیاز از سازمان ها، نرم افزار پینار را برای بازاریابان و رانندگان طراحی و سازماندهی نموده است که برای تسهیل فرآیندهای مربوط به فروش، بازاریابی، مدیریت مشتریان و حمل و نقل استفاده می‌شود. نرم افزار پینار با ارائه امکاناتی مانند مدیریت اطلاعات مشتریان، برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی به رانندگان، پیگیری سفارشات و مسیریابی بهینه، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان کمک می‌کنند.

به علاوه، نرم افزار پینار طراحی شده است تا تحلیل داده ها و گزارش دهی درباره عملکرد بازاریابان و رانندگان را انجام دهد. این گزارشات تحلیلی به مدیران کمک می کنند تا عملکرد بازاریابان و رانندگان را بررسی کرده و تصمیمات بهتری در خصوص بهبود فرآیندها و افزایش کارایی بگیرند.

 • امکان تخصیص فاکتور ها به رانندگان
 • امکان ثبت، پیگیری و مدیریت سفارشات (تایید/عدم تایید سفارشات)
 • امکان مسیریابی بازاریابان و رانندگان
 • تحویل سفارشات به رانندگان و تبدیل سفارشات به فاکتور فروش توسط راننده
 • امکان گرفتن امضا از تحویل گیرنده توسط راننده و یازاریاب
 • امکان انواع مختلف گزارش گیری تیم های پخش
 • ردیابی سفارشات
 • منطقه بندی و محدودیت عدم امکان تخصیص پورسانت بازاریاب به مشتریان خارج از منطقه
 • محاسبه مکانیزه پورسانت ها و ثبت سند حسابداری آنها به صورت مرکب با فاکتور فروش و یا تفکیکی
 • امکان تعریف قوانین پورسانت مرکب با فیلتر های گروه مشتری، گروه کالا/کالا و خدمات و…
 • محاسبه پورسانت های دوره ای به صورت پلکانی و یا درصدی ثابت
 • محاسبه پورسانت های دوره ای به صورت پلکانی و یا درصدی ثابت
 • تعریف تیم های پخش مختلف

– نرم افزار مدیریت پخش پینار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش، ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ و نرم افزار پخش ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﮔﺮم و ﺳﺮد

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺐ ﻓﺮوش: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺨﺶ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮوش، اﺳﻨﺎد و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮوش و …

– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻌﺐ

– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ردﯾﺎﺑﯽ دﻓﻌﺎت و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

– ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع درﮔﺎه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ

– درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و … ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

– ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

– ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت

– ﮔﺰارش و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮔﯿﺮی از ﻣﺴﯿﺮ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻤﻠﯿﺎت روزاﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ

– و …

-ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻐﯽ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش و …

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

– اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ در نرم افزار مدیریت پخش پینار

– ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ، راﻧﻨﺪه، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺮم و ﺳﺮد، وﯾﺰﯾﺘﻮر و … – و …

سفارشگیر-همراه

– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی، ﻓﺮوش و وﺻﻮل

– ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮوش، ﭘﺨﺶ و اﻧﺒﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار مدیریت پخش 

– اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

– ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

– اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ

– اراﺋﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت Wi-Fi – اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ

– ﺛﺒﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

– اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

– دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ

– اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ –

و …

 • ایجاد انواع کارهای روزانه برای پرسنل
 • ایجاد کارهای مرتبط با مشتریان یا مرتبط با سازمان
 • تخصیص انواع فرم‌های تولید شده در نرم افزار به کارها جهت استفاده در ایجاد کار
 • برنامه‌ریزی و ایجاد کارهای مربوط به پرسنل به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و …
 • تعیین مهلت انجام کار
 • ارسال پیام یادآوری جهت سررسید کارها به پرسنل از طریق پیامک، ایمیل و یادآوری داخل نرم افزار
 • ارسال هشدار اتوماتیک در صورت عدم شروع کار و ارجاع اتوماتیک
 • کارهای روز: فهرست کارهای کارمندان برای امروز کاری
 • پیگیری‌ها: فهرستی از کارهایی که به دیگر اعضای گروه وابسته است
 • کارهای عقب افتاده: فهرستی از کارهایی که تاریخ سر رسید آن‌ها گذشته ولی هنوز به اتمام نرسیده
 • کارهای آینده: فهرستی از کارهای آینده کارکنان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.