گروه نرم افزاری پایا
راهکار حقوق و دستمزد

راهکار حقوق و دستمزد رافع

امروزه، مدیریت حقوق و دستمزد یکی از با اهمیت ترین کارها برای هر سازمان و شرکت است. از این رو، محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل نیز بسیار امر مهم و با اهمیتی است که باید با دقت بسیار بالا محاسبه و پرداخت آن انجام شود.

راهکار حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌شود.

راهکار حقوق و دستمزد رافع، توانایی ثبت کارکرد و فیش حقوقی و پرداخت حقوق کارکنان را دارد. همچنین این نرم افزار کمک میکند تا با ثبت دقیق اطلاعات کارمندان، بتوانید فایل های بیمه و مالیات را به راحتی تهیه کرده و در سایت های مربوطه بارگذاری نمایید.همچنین امکان تعریف جداول مالیاتی نیز، در نرم افزار رافع وجود دارد. درج مزایای حقوق، کسورات و اضافات حقوق از دیگر امکانات این نرم افزار می باشد.

با استفاده از راهکار حقوق و دستمزد رافع استفاده کنندگان به راحتی می توانند وام های ابتدای دوره خورد را تنظیم و یا وام های طی دوره به کارمندان پرداخت کنند.

 • ثبت اطلاعات و محاسبه حقوق کارکنان
 • تهیه دیسکت بیمه و مالیات
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق جهت ارائه به بانک ها
 • پرداخت مساعده و تنظیم جداول مالیاتی
 • تنظیم اضافات و کسورات حقوق و دستمزد
 • تنظیم اقساط ماهانه وام های پرداختنی و وام های ابتدای دوره
 • ثبت کلیه آیتم های اضافات و کسورات، قانونی توافقی یا قراردادی حقوق
 • محاسبه بیمه ی تأمین اجتماعی و صدور سند حسابداری مربوطه
 • محاسبه مالیات حقوق بر مبنای جدول میزان معافیت های با دو روش ماهانه و معدل سالیانه
 • تهیه فایل های قانونی بیمه و مالیات
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای بانک ها
 • ثبت عملیات پرداخت مساعده حقوق
 • ثبت عملیات پرداخت وام برای پرسنل و کسر اتوماتیک اقساط در فیش حقوقی
 • صدور و چاپ فیش حقوقی با فرمت قانونی و مصوب
 • صدور اسناد حسابداری عملیات در بخش مالی بصورت اتوماتیک یا پس از تأیید واحد مالی
 • ارائه ی گزارشات متنوع از محاسبات حقوق و دستمزد