گروه نرم افزاری پایا

فرم ساز در اتوماسیون پندار

نرم افزار فرم ساز به کاربران اجازه می دهد تا فرم های الکترونیکی سفارشی ایجاد کنند. این فرم ها می توانند برای جمع آوری اطلاعات، ثبت درخواست ها و سایر اهداف استفاده شوند.

مدیریت جلسات و وظایف یکی از راهکارهای نرم افزار اتوماسیون اداری پندار می‌باشد.

نرم افزار فرم ساز اداری پندار شامل امکانات و ویژگی های مختلفی است که به کاربران در طراحی فرم های الکترونیکی کمک می کند.

فرم ساز پندار یکی از راهکارهای نرم افزار اتوماسیون اداری پندار می‌باشد.

فرم ساز پندار

امکان افزودن فیلدهای مختلف به فرم ها، مانند فیلدهای متنی، عددی، تاریخ و زمان، انتخابی و غیره.

  • امکان تعریف قالب و ظاهر فرم ها.
  • امکان تعریف منطق شرطی برای فرم ها.
  • امکان ایجاد فرم های چند زبانه.
  • امکان ایجاد فرم های قابل دسترس.

ساخت فرم‌های الکترونیکی

تعریف وظایف و اعلان‌ها

امکان اجرای خودکار

پشتیبانی از امضاء الکترونیک

کنترل دسترسی

فرآیند‌سازی

امکان اتصال به سایر سیستم‌ها

جستجو و گزارش‌دهی