گروه نرم افزاری پایا
راهکار اموال و دارایی ثابت رافع

راهکار اموال و دارایی ثابت رافع

دارایی‌ها به دو دسته جاری و غیرجاری طبقه بندی می‌‌کنیم، که هر کدام از آن‌ ها نیز به گروه‌‌های کوچک‌‌تری تقسیم می‌‌شوند. دارایی جاری به دو دسته مشهود و نامشهود طبقه‌بندی شده‌‌اند.

دارایی‌های ثابت قابل لمس هستند و قدرت تبدیل به وجه نقد در آن‌ ها بسیار کند می‌ باشد. دارایی‌های ثابت در واقع دارایی‌هایی هستند که نمی تواند آن ها را در طول یک سال مصرف کرد. این دارایی ها در ترازنامه ها با عناوینی همچون املاک، تجهیزات، ماشین آلات و … ثبت و ضبط می‌شوند. نام دیگر دارایی‌های ثابت دارایی های سرمایه ای نیز هست، این دارایی ها به نوعی سرمایه یک شرکت محسوب می‌شوند.

راهکار اموال و درایی ثابت رافع یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌گردد.

وجود دارایی های ثابتی به مانند: ساختمان، وسایط نقلیه، ماشین آلات و تجهیزات، اثاثیه و … در هر شرکت و سازمان باعث می شود که نیاز به یک نرم افزار حسابداری جهت ثبت و طبقه بندی و مدیریت آنها احساس شود. راهکار دارایی ثابت رافع، می تواند به راحتی استهلاک آنها را محاسبه کند و سند آن را صادر نماید.

سیستم دارایی ثابت رافع، دارای امکاناتی همچون: گروه اموال، محل استقرار، شرح مصرف، تاریخ آغاز استفاده، درج مقادیر ابتدای دوره، تعمیرات و‌ نگهداری، خرید و فروش اموال می باشد.

 •  محاسبه دقیق مبلغ استهلاک دارایی های ثابت
 •  امکان تهیه گزارشات دقیق از دارایی های ثابت
 •  گروه بندی و طبقه بندی دارایی های ثابت
 •  محاسبه مبلغ تعمیرات و نگهداری دارایی های ثابت
 • ثبت و تعریف کلیه، اموال اثاثیه و دارایی های ثابت
 • ثبت و مشاهده فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال
 • ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات و نگهداری اموال
 • ثبت و محاسبه استهلاک براساس جدول قوانین استهلاک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم
 • وضعیت گردش یک اموال
 • صدور اسناد حسابداری عملیات در بخش مالی بصورت اتوماتیک یا پس از تأیید واحد مالی
 • ارائه گزارشات متنوع از وضعیت، اموال محاسبات، استهلاک ارزش دفتری و …
 • و امکانات دیگر…