گروه نرم افزاری پایا

راهکار مدیریت منابع انسانی ابری پایدار

راهکار ابری مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات مبتنی بر وب است که به سازمان‌ها در مدیریت وظایف مربوط به منابع انسانی، مانند استخدام، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، جبران خدمات، و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک می‌کند.

در راهکار مدیریت منابع انسانی ابری پایدار می توانید سیستم های ارزیابی عملکرد OKR و KPI را بر اساس قوانین داخلی سازمان خود شخصی سازی کنید. همچنین به گزارشات مدیریتی مانند بیمه، مالیات و ارزیابی عملکرد در لحظه دسترسی داشته باشید. در میز کار پرسنلی کارمندان قادر به مشاهده و دانلود گزارشات و تردد فیش حقوقی خود می باشند.

 راهکار مدیریت منابع انسانی (HCM) ابری پایدار یک راه حل نرم افزاری است که به سازمان ها کمک می کند تا وظایف منابع انسانی خود را به روشی کارآمد و سازگار با محیط زیست مدیریت کنند. این راه حل ها معمولاً به صورت اشتراک از طریق اینترنت ارائه می شوند و می توانند به سازمان ها کمک کنند تا در هزینه های سخت افزار و نرم افزار صرفه جویی کنند.

راهکار مدیریت منابع انسانی ابری پایدار یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری ابری پایدار به حساب می‌آید.


  • پشتیبانی کامل از نظام جبران خدمات
  • ارزیابی عملکرد کارکنان
  • پشتیبانی کامل از الزامات قانونی
  • ارائه گزارشات متنوع
  • مدیریت اطلاعات شخصی، سوابق شغلی، مهارت‌ها و توانایی‌ها، ارزیابی‌های عملکرد 
  • تعیین اهداف، ارزیابی عملکرد، بازخورد به کارکنان، و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد
  • ثبت و ردیابی زمان حضور و خروج، مرخصی‌ها، مرخصی‌های بیماری، و تاخیرها پرسنل
  • درخواست مرخصی یا تغییرات در اطلاعات شخصی
  • ایجاد و مدیریت آگهی‌های استخدام، مدیریت اطلاعات متقاضیان، برنامه‌ریزی مصاحبه‌ها، و ارسال پیشنهادهای شغلی به کارکنان را تحلیل کرده و گزارشات مفیدی را برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی تولید می کند.