گروه نرم افزاری پایا
راهکار منابع انسانی

راهکار منابع انسانی در ERP پایدار

راهکار منابع انسانی به عنوان یک عنصر بسیار حیاتی در مدیریت سازمان‌ها محسوب می‌شوند که برای ارتقاء عملکرد کارکنان، افزایش رضایت آن‌ها و دستیابی به اهداف سازمانی تدوین می‌شوند.

راهکار منابع انسانی یکی از راهکارهای نرم افزار ERP تحت وب پایدار محسوب می‌گردد.

راهکارهای مدیریت منابع انسانی شامل سری از استراتژی‌ها و روش‌هایی است که برای مدیریت بهینه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی به کار می‌روند. این راهکارها شامل فرآیندهای استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، و مدیریت رفتار سازمانی می‌شوند.

جبران خدمات به کلیه پاداش‌ ها و مزایا اقتصادی گفته می‌شود که یک سازمان به کارکنان خود ارائه می‌دهد. این شامل حقوق، پاداش‌ ها، مزایای اضافی، بیمه‌ها، تعطیلات مستمر، پاداش‌ های تشویقی و هر نوع پاداش یا مزایای دیگری است که به کارکنان تعلق می‌گیرد.

هدف این جبران خدمات افزایش رضایت، جلب و نگه‌ داشت توانمندی‌ های با کیفیت و حفظ موظفیت کارکنان است که منجر به هم سو شدن کارکنان با مدیران منابع انسانی می شود.

 • سیستم حقوق دستمزد در نرم افزار پایدار کاملا منعطف و پاسخگوی نیاز هر صنف میباشد. سهولت در استفاده و امکان ایمپورت اکسل در تمامی فرم ها کاربری این زیر سیستم را بسیار ساده تر کرده است.
پرتابل
 • در پرتال امکان مشاهده ساعات ورود و خروج، اصلاح تردد ها، فیش حقوقی، اموال در اختیار، مدیریت بودجه ها و … برای هر کاربر لاگین شونده وجود دارد.
 • بدیهی است که نرم افزارهای تسویه حساب پرسنل در سازمان‌ها و شرکت‌ها اهمیت بسیاری دارند. این نرم افزارها نقش بسیار مهمی در فرآیند تسویه حساب و پرداخت به پرسنل دارند و به طور کلی فرآیند مدیریت منابع انسانی را ساده‌تر و کارآمدتر می‌کنند.
کنترل-تردد
 • با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در حوزه مدیریت و امنیت، نیازمندی‌های جامعه در زمینه نرم افزار کنترل تردد نیز به شدت افزایش یافته است. این نرم افزارها نقش بسیار مهمی در مدیریت و کنترل تردد در سازمان‌ها دارند.
مدیریت-تسهیلات
 • در مجموعه های مختلف با توجه به توان مالی مجموعه و افزایش سطح رفاه پرسنل، وام های مختلفی به پرسنل تعلق می گیرد.
 • معوقات، حقوق به موقع پرداخت نشده به کارمندان یا پرداخت ناقص حقوق به آنها اشاره دارد. این معوقات می‌تواند به صورت عدم پرداخت حقوق معمولی یا عدم پرداخت اضافه کاری و مزایای دیگری که به کارمندان تعلق می‌گیرد، رخ دهد.
 • مدیریت اطلاعات پرسنلی
 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 •  محاسبه حقوق و دستمزد، مزایا و بیمه کارکنان
 • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
 •  تهیه گزارش های مربوط به حقوق و دستمزد و مالیات
 • مدیریت طرح های بیمه درمانی، بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان
 •  ارائه مزایای مختلف به کارکنان مانند مرخصی استعلاجی، مرخصی زایمان 
 •  ارائه پورتالی به کارکنان برای دسترسی به اطلاعات شخصی، درخواست مرخصی، مشاهده فیش حقوقی 
 • تسهیل ارتباطات بین کارکنان و بخش های مختلف سازمان
 • تسهیل همکاری بین اعضای تیم های مختلف
 •  تهیه گزارش های مختلف مربوط به منابع انسانی مانند گزارش غیبت، گزارش عملکرد 
 •  تجزیه و تحلیل داده های مربوط به منابع انسانی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود عملکرد