گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار حسابداری و مالی (تحت وب و ویندوز)

مدیریت مالی کسب و کار خود را به محصولات نرم افزار حسابداری و مالی پایا بسپارید:

  • نرم افزار حسابداری فروشگاهی پیوند
  • نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا
  • نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار
  • نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا
محصولات پایا سافت
نرم افزار حسابداری فروشگاهی پیوند

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پیوند

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا

نرم افزار حسابداری پوشاک پوشا

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی پینار

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا

نرم افزار حسابداری رستوران پذیرا