گروه نرم افزاری پایا

خزانه داری در ERP پایدار

نرم افزار خزانه داری پایدار، مدیریت وجوه نقد صندوق ها، بانک ها، اسناد مالی، مدیریت نقدینگی و مدیریت تنخواه و همچنین مدیریت چک های اشخاص و چک های شرکت را تحت پوشش قرار می دهد.

نرم افزار خزانه داری پایدار یا نرم افزار دریافت و پرداخت به موفقیت و رشد کسب و کار ها کمک فراوانی می کند. باتوجه به اهمیت و مهم بودن موضوع و دغدغه های مدیران ارشد و مالی سازمان ها و همچنین تنوع شیوه پرداخت و دریافت نرم افزار خزانه داری پایدار به گونه ای طراحی شده است که کلیه روش های پرداخت و دریافت را پوشش می دهد.


 • امکان ثبت دریافت ها و پرداخت ها
 • مدیریت چک های مشتریان
 • مدیریت چک های شرکت
 • کنترل موجودی منابع از قبیل: صندوق، بانک، تنخواه و کارتخوان
 • امکان انتقال وجه بین منابع شرکت
 • ثبت تسویه تنخواه
 • ثبت درخواست پرداخت و امکان تایید آن و ثبت پرداخت از روی درخواست در صورت تایید شدن درخواست پرداخت.
 • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی
 • تعریف بازاریاب خزانه
 • دفتر اقساط
 • تهیه گزارشات مختلف و متنوع مناسب نیاز های خزانه داری
 • مدیریت صدور اسناد خزانه داری به صورت اتوماتیک و یا دستی
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت ارزی
 • و امکان محاسبه تسعیر ارز در دریافت/پرداخت ارزی
 • امکان ثبت پرداخت چک به صورت سری
 • راه اندازی تنظیمات چاپ چک
 • تهیه لیست سیاه حسابهای بانکی