گروه نرم افزاری پایا
راهکار مالی رافع

راهکار مالی رافع

حسابداری «سیستم اطلاعاتی است که رویدادهای مالی یک واحد تجاری را شناسایی، ثبت و به ذینفعان  گزارش می‌کند».

بنابراین حسابداری از سه فعالیت شناسایی، ثبت و گزارش تشکیل شده است. در ابتدای امر باید عملیات های مالی شناسایی شوند؛ مرحله دوم، مرحله ثبت رویدادهای مالی به ترتیب تاریخ در دفاتر می‌باشد.

در نهایت، اطلاعات جمع آوری شده، شناسایی شده و ثبت شده از طریق گزارش‌های حسابداری به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری ارائه می‌شوند.

راهکار مالی رافع یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌گردد.

سیستم حسابداری نرم‌ افزاری است، که برای مدیریت و مشاهده دقیق فعالیت‌ های مالی یک سازمان یا شرکت مانند ثبت، پردازش، ذخیره و گزارش‌ دهی به مدیران  به مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستم حسابداری نقش بسیار مهمی در مدیریت کسب‌ و کار دارد. حسابداران، برای ثبت و ذخیره اطلاعات مالی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مورد نیاز به مدیران یک سازمان یا یک شرکت نیازمند سیستمی هستند، که پاسخگو نیازهای اصلی سازمان باشد.

استفاده از راهکار مالی رافع، که با در نظر گرفتن کدینگ های استاندارد حسابداری به حسابداران کمک می‌کند که ثبت اطلاعات و فرایندهای مالی را به طور دقیق انجام دهند تا بتوانند گزارشات لازم را جهت ارائه به مدیران تهیه کنند.

راهکار مالی رافع
 • کدینگ استاندارد حسابداری
 • گزارشات مرور حساب
 • تهیه دفاتر قانونی
 • انجام اتوماتیک عملیات پایان سال و بستن حساب ها
 • افتتاح حساب اتوماتیک
 • چاپ اسناد رسمی
 • تولید گزارشات دلخواه
 • ثبت اسناد بصورت دستی
 • ثبت مراکز هزینه و پروژه
 • تعریف کدینگ حساب در سه سطح (کل، معین و تفصیلی)
 • شناور بودن تفصیلی ها در معین های مورد نظر
 • ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه بصورت خودکار
 • ثبت سند دستی امکان ثبت اسناد حسابداری اتوماتیک از زیرسیستم ها پس از تأیید واحد مالی
 • امکان تعیین مرکز هزینه و پروژه برای آرتیکل اسناد
 • ارائه گزارش از هزینه ها و درآمدها بر اساس مرکز هزینه و پروژه
 • امکان تجمیع سرفصلهای دریافت و پرداخت و فروش جهت صدور اسناد روزانه حسابداری
 • ملاحظه دفاتر حسابداری در سطوح ،کل معین، تفصیلی و روزنامه
 • ترازهای آزمایشی کل، معین و تفصیلی
 • ترازنامه و صورت سود و زیانتهیه دیسکت فایل خرید و فروش فصلی (TTMS) و گزارش مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
 • امکان خروجی از گزارش ها در فرمت اکسل
 • و امکانات دیگر…