گروه نرم افزاری پایا
Cash Back

Cash Back در CRM پل

Cash Back به این معناست که هر بار که مشتری از فروشگاه خرید می‌کند، درصدی از کل مبلغ خرید به حساب مشتری منظور می‌شود یا به عنوان اعتبار در کیف پول مشتری قرار می‌گیرد. این اعتبار می‌تواند به عنوان تخفیف در خرید بعدی استفاده شود.

Cash Back یکی از راهکارهای نرم افزار مدیریت ارتباط بامشتری پل محسوب می‌شود.

در نرم‌ افزار یکپارچه پایدار، این فرآیند به عنوان “تخفیف اعتباری” تعریف شده است. شما می‌توانید با استفاده از فرم “قوانین تعریف کوپن تخفیف”، برای گروه‌های مختلف مشتریان با رتبه‌ بندی‌های مختلف، در بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر مبلغ خرید، میزان تخفیف را تعیین کنید.

در نتیجه، اگر فاکتور فروشی که ثبت می‌شود، با قوانین تعیین شده برای کوپن تخفیف (شامل گروه مشتریان، بازه زمانی و مبلغ خرید) سازگار باشد، درصد تخفیف یا سقف مبلغ تخفیف از جمع کل فاکتور مشتری کسر خواهد شد.

در مرحله بعد، شما می‌توانید به صورت خودکار با استفاده از فرم محاسبه تخفیف اعتباری یا به صورت دستی با استفاده از فرم تخفیف اعتباری، میزان اعتباری که به مشتری تعلق می‌گیرد را محاسبه نموده و مشاهده کنید.

  • قابلیت شارژ کیف پول
  • قابلیت اعمال سقف استفاده از کیف پول
  • مدیریت کیف پول الکترونیکی
  • قابلیت تعیین میزان بازگشت وجه به کیف پول براساس نوع کالا یا خدمات
  • قابلیت کسر وجه بازگشتی به کیف پول در صورت برگشت از فروش
  • و امکانات دیگر …