گروه نرم افزاری پایا

صورت مغایرت در ERP پایدار

یکی از پرکاربرد ترین و مهم ترین ابزار های حسابداری کنترل مغایرت بین حساب های بانکی و صورت های مالی می باشد. تهیه صورت مغایرت گیری بانکی یکی از مهم ترین وظایف یک حسابدار است که آن را میتوان با نرم افزار یکپارچه و تحت وب پایدار به راحتی و بدون کوچکترین خطا انجام داد.

ابزار ورود از اکسل در فرم صورت مغایرت بانکی استفاده از این امکان را در نرم افزار برای کاربر ساده تر کرده است و کاربر میتواند برای بازه های زمانی دلخواه مغایرت بین منابع بانک، صندوق و تنخواه را به تفکیک بررسی و مغایرت گیری کند. 

برای این کار تنها نیاز است فایل گردش حساب های بانکی را یا به صورت اکسل یا به صورت دستی در نرم افزار وارد نمایید و مابقی کار را به پایدار بسپارید و به راحتی با یک کلیک مغایرت گیری کنید.


 • شامل تمام اطلاعات مربوط به مغایرت های حساب
 • تفکیک مغایرت ها بر اساس نوع، تاریخ، مبلغ و حساب
 • ارائه جزئیات کامل هر مغایرت
 • اطلاعات دقیق و به روز
 • رائه اطلاعات به صورت واضح و قابل فهم
 • استفاده از اصطلاحات ساده و قابل فهم
 • ارائه توضیحات کافی برای هر مغایرت
 • کمک به شناسایی و حل مغایرت های حساب
 • جلوگیری از بروز خطا و تقلب
 • بهبود کنترل بر حساب ها
 • افزایش شفافیت و پاسخگویی