گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت چک ها و اسناد در ERP پایدار

نرم افزار مدیریت چک ها و اسناد ابزاری است که به شما کمک می کند تا چک ها و اسناد مالی خود را به طور موثر و کارآمد مدیریت کنید. نرم افزار مدیریت چکها و اسناد، نرم افزاری است که برای تسهیل و مدیریت امور مربوط به چک و اسناد مالی در سازمان ها و کسب و کارها طراحی شده است. این نرم افزار با فراهم آوردن امکاناتی همچون ثبت، ویرایش، چاپ، گزارش گیری و یادآوری چک ها و اسناد، به کاربران کمک می کند تا امور مالی خود را به صورت دقیق و منظم مدیریت کنند. بااستفاده از نرم افزار مدیریت چک ها و اسناد پایدار شما می توانید فرآیند چک ها اعم از: وصول، عودت یا برگشت را کنترل و ویرایش نمایید.


 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی
 • ویرایش چک های دریافتی و پرداختی
 • چاپ چک های دریافتی و پرداختی
 • گزارش گیری از چک های دریافتی و پرداختی
 • یادآوری سررسید چک ها
 • مدیریت اشخاص و حساب های بانکی
 • مدیریت اسناد انتقالی
 • امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل
 • امکان تحویل چک های دریافتنی
 • ثبت و ردیابی چک ها و اسناد
 • یادآوری سررسید چک ها و اسناد
 • گزارش دهی
 • مدیریت چک های صیاد