گروه نرم افزاری پایا

پورسانت وصول مطالبات در ERP پایدار

امروزه بسیاری از معاملات تجاری با چک انجام میشود و یکی از دغدغه های کسب و کار ها عدم اطمینان از وصول آن ها می باشد.  یکی از راهکار های وصول مطالبات، در نظر گرفتن بازاریاب برای وصول مطالبات و پرداخت پورسانت بابت میزان وصولی برای بازاریاب می باشد. یکی دیگر از امکانات نرم افزار مالی پایدار، بازاریاب خزانه می باشد.

بدین صورت که برای هر شخص که به عنوان بازاریاب خزانه تعریف میشود میتوانیم سقفی را به صورت درصدی از کل مطالبات،  به عنوان پورسانت وصول مطالبات در نظر بگیریم و در هنگام ثبت دریافت مطالبات، تا سقف آن درصد از پیش تعیین شده، به بازاریابمان پورسانت تخصیص دهیم. همچنین سقف پورسانت میتواند در بازه های زمانی مختلف برای هر بازاریاب متفاوت باشد.

پورسانت وصول مطالبات پایدار درصدی از مبلغی است که یک شرکت یا شخص ثالث برای وصول مطالبات معوق از مشتریان دریافت می کند. این پورسانت معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ وصول شده است، اما می تواند بسته به عوامل مختلفی مانند نوع بدهی، سن بدهی، دشواری وصول و حجم مطالبات معوق متفاوت باشد.


  • قابلیت قانون گذاری پورسانت برای هرکاربر
  • تعیین تارگت و تعیین جریمه عدم محقق شدن تارگت
  • گزارشات اختصاصی وصول مطالبات
  • قابلیت ایجاد درصد پورسانت
  • وصول سریع و کارآمد مطالبات معوق
  •  متناسب با نوع بدهی، سن بدهی، دشواری وصول و حجم مطالبات معوق
  • قابلیت پورسانت پلکانی بازریاب