گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار بهای تمام شده در ERP پایدار

فعالیت اصلی بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی، ساخت و تکمیل پروژه‌هاست و به عبارتی مجموعه‌هایی پروژه محور هستند. از این دست از مجموعه‌ها، می‌توان به شرکت‌های پیمان ‌کاری و عمرانی اشاره کرد که ساخت و تکمیل پروژه‌های بزرگی مثل ساخت بزرگراه، آزادراه، ساخت کارخانجات، و پروژه‌های ساختمانی برای شرکت‌های پیمان کاری مانند برج‌سازی و انبوه‌سازی و انواع ساخت و سازهای دیگر را بر عهده می‌گیرند.


نیاز اصلی این مجموعه‌ها برآورد هزینه‌ای است که برای ساخت پروژه صرف شده است. همچنین تمایل دارند، مشخص کنند درآمدهایی که دارند برای کدام پروژه است. در نتیجه به این گزارش برسند که آیا این پروژه سودآوری مطلوبی برای آنها داشته است یا خیر زیان‌ده بوده است، تا بتوانند در هر دو حالت تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. از سویی ایده‌آل آنها این است که این گزارشات را در مراحل مختلف تکمیل پروژه‌ها تحقق بخشند تا بتوانند تصمیمات دیگر خود را با تاثیر و بر اساس این گزاراشات به پیش ببرند.

در سیستم‌های مالی، مفهومی تحت عنوان مرکز هزینه و پروژه وجود دارد. پایاسافت نیز به عنوان یک سیستم مالی پیش‌رو، از این قاعده مستثنی نیست. در پایاسافت، بهای تمام شده‌ی پروژه بر مبنای هزینه‌ها و پراختی‌هایی که در مراحل مختلف پروژه انجام شده، ثبت و ضبط می‌شود و حتی در هر پروژه با توجه به پیشرفت کار که در قالب مراکز هزینه ثبت می‌شود می‌توان مراحل تکمیل پروژه‌های دیگر را نیز ثبت نمود.

با این کار می‌توان از مراحل مختلف تکمیل کار در پروژه‌های مختلف گزارش‌گیری کرد. مثلا برای اینکه یک شرکت پیمان کاری فعال در حوزه ساخت و ساز، برآورد کند که در مرحله فونداسیون در کل پروژه‌ها چقدر هزینه می‌شود؟ یا اینکه هزینه این فونداسیون در پروژه A چقدر بوده است؟ یا این پروژه در هر کدام از مراحل تکمیل شامل گودبرداری، فونداسیون، اسکلت و … چقدر هزینه در برداشته است و در انتها درآمد مجموعه از این پروژه چه مقدار بوده است؟ تا بتوان عملکرد مجموعه را به تفکیک هر پروژه و هر کدام از مراحل تکمیل پروژه برآورد کرد و بر اساس آن روی پروژه‌های بعدی تصمیم‌گیری نمود.

در نرم افزار بهای تمام شده‌ی پایاسافت، یک کدینگ منحصربه فرد وجود دارد که دارای ۵ سطح درختواره حساب و ۲۱ سطح تفصیلی شناور است. علیرغم اینکه در مجموعه‌های پیمان کاری و پروژه محور، بحث تفصیل و هزینه پروژه بسیار آشنا کاربردی هستند، اما می‌توانیم تفصیلی‌های دیگری را نیز دخالت بدهیم. از طریق این ساختار کدینگ حسابداری می‌توانیم این هدف مجموعه‌های پروژه محور را محقق کنیم و بسیاری از مباحث دیگر مانند موجودی انبار و موارد دیگر را به تفکیک این تفصیلی‌ها در اختیار مجموعه‌ها قرار دهیم تا بتوانند برآورد دقیقی از هزینه‌ها، درآمد و … به دست بیاورند.