گروه نرم افزاری پایا

مدیریت تسهیلات پرسنل در ERP پایدار

در مجموعه های مختلف با توجه به توان مالی مجموعه و افزایش سطح رفاه پرسنل، وام های مختلفی به پرسنل تعلق میگیرد.

سیستم مدیریت تسهیلات در نرم افزار پایدار بدین صورت میباشد که ابتدا وامی که به هر شخص پرداخت شده را در سیستم ثبت میکنیم و سپس اقدام به تولید اقساط وام میکنیم.

تولید اقساط در نرم افزار به دو شکل زیر میباشد:

  1. بر اساس تعداد اقساط: برای مثال اگر به شخصی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وام پرداخت شود و ما بخواهیم آن را ظرف ۱۰ قسط پرداخت کنیم از این روش استفاده میکنیم و سیستم به صورت خودکار مبلغ وام را تقسیم بر تعداد اقساط کرده و اقساط به صورت ماهانه تولید خواهند شد.
  2. بر اساس مبالغ اقساط: در همان مثال بالا فرض کنید میخواهیم مبلغ هر قسط ۵۰.۰۰۰ریال باشد و تعداد اقساط اهمیتی ندارد. سیستم به صورت خودکار مبلغ وام را بر مبلغ قسط تقسیم میکند و به تعداد اقساطی که وام تسویه میشود، تولید قسط میکند.

در نهایت مبلغ هر قسط وام، در فیش حقوقی هر ماه به صورت خودکار نمایش داده میشود و به شکل کسورات از مبلغ پرداختنی حقوق کسر خواهد شد.

یکی دیگر از امکاناتی که در پرداخت اقساط وام وجود دارد، به تعویق انداختن یک قسط می باشد. بدین صورت که اگر شخصی در یک ماه امکان پرداخت یک قسط را ندارد میتوانیم قسط آن ماه را به تعویق بیندازیم. نتیجه این خواهد شد که شخص در آن ماه کسوراتی به عنوان قسط ندارد و یک قسط به قسط های آن شخص جهت تسویه کامل اضافه خواهد شد.

و امکان دیگر تصفیه وام پیش از موعد میباشد بدین صورت که اگر شخصی بخواهد برای مثال دو قسط آخر را یکجا پرداخت کند، با استفاده از این امکان میتوانیم اقساط باقیمانده را به آخرین قسط مورد نظر اضافه کنیم و وام را در تاریخ مورد نظر تصفیه کنیم.


  • ثبت و مدیریت تسهیلات مختلف: ثبت و مدیریت تسهیلات ارائه شده به پرسنل شامل امکانات مسکونی، حمل و نقل، تأمین غذا، تأمین خدمات پزشکی، بیمه‌ها و سایر خدمات.
  • پیگیری و رصد مصرف تسهیلات: پیگیری و رصد مصرف تسهیلات توسط پرسنل، ارائه گزارش‌های مرتبط و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم.
  • سفارشی‌سازی تسهیلات: امکان سفارشی‌سازی تسهیلات بر اساس نیازها و الزامات ویژه هر پرسنل یا گروه‌های خاص در سازمان.
  • پیگیری درخواست‌ها و رفع مشکلات: پیگیری درخواست‌های مرتبط با تسهیلات توسط پرسنل، ایجاد روال‌ها و فرآیندهایی برای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات.
  • امکان دسترسی آنلاین: فراهم کردن امکان دسترسی آنلاین به سیستم مدیریت تسهیلات برای پرسنل به منظور ثبت درخواست‌ها، پیگیری وضعیت، و ارتباط با مسئولین مربوطه.
  • امنیت و حریم خصوصی: ایجاد سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان از امنیت اطلاعات پرسنل در سیستم مدیریت تسهیلات.
  • گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها: تولید گزارش‌های مرتبط با مصرف تسهیلات، نیازها و درخواست‌ها، و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای ارزیابی عملکرد و بهبود فرآیندها.
  • ارتباطات و اعلان‌ها: فراهم کردن امکانات ارتباطی مانند پیامک، ایمیل، یا سیستم اعلان‌ها برای اطلاع‌رسانی به پرسنل در مورد تغییرات، تحولات، و اعلان‌های مرتبط با تسهیلات.