گروه نرم افزاری پایا

احکام حقوق و دستمزد در ERP پایدار

سیستم حقوق دستمزد در نرم افزار پایدار کاملا منعطف و پاسخگوی نیاز هر صنف میباشد. سهولت در استفاده و امکان ایمپورت اکسل در تمامی فرم ها کاربری این زیر سیستم را بسیار ساده تر کرده است.

با تعریف عوامل به ۳ شکل زیر میتوانیم عوامل حقوق و دستمزد خود را تعریف کرده و به راحتی ماهانه برای پرسنل حقوق محاسبه کنیم:

 1. حکمی
 2. کارکردی
 3. محاسباتی
 • عوامل حکمی، عواملی هستند که ماهانه به صورت یکسان به فرد پرداخت میشود که به اصطلاح به آن مزایای مستمر میگویند.

عوامل حکمی نیز در نرم افزار میتواند به دو شکل تعریف شود:

 1. مقادیر عمومی: این نوع مقادیر، مقادیری هستند که به همه افراد به یک مبلغ تعلق میگیرد. برای مثال: حق مسکن، بن، حق اولاد و…

ما این عوامل را میتوانیم به صورت عمومی تعریف کنیم و یک مبلغ یکسان برای آن در نظر بگیریم تا به همه پرسنلی که مشمول دریافت آن میشوند تعلق بگیرد.

 1. مقادیر غیر عمومی: مقادیری هستند که بین افراد مختلف مبالغ مختلفی تعلق میگیرد (برای همه یکسان نیست) مثل: ایاب ذهاب، حق تخصص، حق سرپرستی و…

هر عاملی که به صورت عمومی تعریف نشود غیر عمومی تلقی خواهد شد.

          همچنین امکان دیگری که در تعریف عوامل حکمی عمومی وجود دارد این است که میتوانیم با فعال کردن امکان “فقط خواندنی” اجازه تغییر مغادیر عمومی را از کاربر ثبت کننده احکام بگیریم.

 • عوامل کارکردی، عوامل هستند که ممکن است ماهانه به افراد تعلق نگیرد و به صورت مناسبتی به پرسنل پرداخت شود. که اصطلاحا به آن مزایای غیر مستمر میگویند. مثل: مبالغی که برای اعیاد پرداخت میشود، پاداش و…

هر مبلغی که برای این عوامل در لیست کارکرد عامل و دوره برای هر پرسنل وارد نماییم در فیش محاسبه و نمایش داده میشود.

 • عوامل محاسباتی، عواملی هستند که وابسته به عوامل دیگر میباشند و با توجه به آن عوامل وابسته محاسبه میشوند مثل: مالیات، بیمه و…

یکی دیگر از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد، امکان ثبت و محاسبه حکم کارگزینی به صورت گروهبندی شده تحت عنوان “گروه قوانین” میباشد. در این قسمت میتوان پرسنل را گروهبندی کرد و هر گروه را مطابق با قوانین خود محاسبه و ثبت کرد. هم به صورت کاملا مستقل و هم به صورت نیمه مستقل میتوان از این امکان استفاده کرد.

همچنین با پر کردن اطلاعات فردی/شغلی/دیسکت در حکم کارگزینی میتوانید از امکان تهیه دیسکت های بیمه و مالیات و بانک استفاده کرد و به راحتی در کسری از ثانیه دیسکت های مورد قبول بیمه و مالیات را تهیه و در سایت بیمه و مالیات بارگذاری کنید.


 • قابلیت پارامتریک بودن
 • قابلیت وارده از اکسل
 • قابلیت خروجی بصورت اکسل
 • امکان تعریف انواع حکم کارگزینی
 • امکان تعریف احکام پروژه ای
 • قابلیت مشاهده ی تاریخچه احکام کارگزینی
 • امکان تعریف انواع فرمول های حکمی