درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راهکار تنخواه رافع

تنخواه گردان حسابداری، در واقع مقداری وجه نقد است که برای راحتی در کارها و انجام امور روزمره، پرداخت مجموع هزینه های جزئی شرکت ها و موسسات نگهداری میگردد. این وجه، به  تنخواه و یا تنخواه گردان  تحویل داده میشود، که یکی از پرسنل شرکت است.

این شخص مورد اعتماد مدیریت است و  معمولا مامور خرید شرکت نیز می باشد. این فرد موظف است، تمامی مدارک مثبته مبنی بر پرداختی‌ها که به صورت رسید، فاکتور یا قبض مربوطه است را نزد خود نگه دارد. حتی اگر مبالغ بسیار اندکی هم پرداخت شده باشد، باید مدارک آن را نزد خود نگه دارد، زیرا در پایان هر دوره مالی این هزینه‌های جزئی در تعداد بالا با یک دیگر جمع می‌شوند و هزینه زیادی را تشکیل می‌دهند.

راهکار تنخواه
راهکار تنخواه رافع

راهکار تنخواه یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌گردد.

تمامی هزینه هایی که توسط تنخواه دار از حساب تنخواه انجام می گیرد باید با اسناد واضح و رسمی به بخش حسابداری مجموعه تحویل داده شود. اسناد آن هم باید ثبت زمان پرداخت و هزینه پرداختی همراه باشند.

مدیریت هزینه ها و دریافت و پرداخت تنخواه یکی از موارد مهمی است که هر سازمان برای ثبت و شناسایی آن، به یک نرم افزار قوی نیاز دارد. سیستم تنخواه رافع  یک فرایند ساده و در عین حال موثر را به مشتریان و استفاده کنندگان ارائه می دهد، تا با استفاده از این سیستم بتوانند گزارشات موثر و دقیق و به روز تهیه و به مدیران سارمان ارائه دهند.

امکانات راهکار تنخواه رافع:

ویژگی های راهکار تنخواه:

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.