درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راهکار تولید

فرآیند حسابداری مجموعه‌های تولیدی پیچیده‌ تر از سایر انواع فعالیت‌ های تجاری می‌ باشد. در این فرآیند موضوع تولید و بهای تمام شده مسئله‌ ای بسیار مهم است که باید به طور دقیق شناسایی و ثبت شوند.

شرکت ها و کارگاه‌ ها و کارخانه‌ های تولیدی، با هر اندازه‌ ای و در هر زمینه‌ ای، نیازهای متفاوتی دارند. این واحدها به سیستم مالی و امکاناتی نیاز دارند، تا بتوانند فعالیت‌ های مرتبط با فرایندهای تولید را کنترل کنند.

راهکار تولید رافع
راهکار تولید رافع

راهکار تولید رافع یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌شود.

یکی از نیاز های مهم و اساسی شرکت ها و سازمان های تولیدی، بررسی اطلاعات دقیق از مواد اولیه و مصرف آن می باشد. بنابراین باید با تهیه یک سیستم تولید دقیق کار را برای خود آسان کنند.

راهکار تولید رافع می‌توانند، یک فرمول ساخت طراحی کرده و کنترل های لازم مانند ورود مواد اولیه به این خط تولید را به عمل آورند.

امکانات راهکار تولید رافع:

  • تشکیل پرونده تولید
  • تعریف مواد اولیه و قطعات مربوط به تولید یک محصول
  • تعریف فرمول ساخت محصول و بازیافت ضایعات
  • تعریف عناوین سربارهای خط تولید
  • سرشکن کردن سربارها
  • تشکیل پرونده خط تولید ویژه

ویژگی های راهکار تولید رافع:

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.