درخواست نمایندگی

|

|

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راهکار خزانه داری

سیستم دریافت و پرداخت گزارش‌های کاملی را از زاویه‌های مختلف ارائه می کند. این سیستم با ارائه این گزارش ها این امکان را در اختیار تصمیم گیرنده‌ها و یا مدیران یک موسسه یا سازمان قرار می‌دهد تا درباره دارایی‌ها (وجوه نقد ) خود تصمیم گیری کنند.

یکی از چالش‌های مهم و بزرگ هر سازمان، توانایی ثبت و مدیریت کردن وجه نقد، بانک، چک‌های دریافتنی و پرداختنی و چک‌های تضمینی می باشد و باید بتوانند از اطلاعات مالی خود چندین گزارش جامع و دقیق تهیه کنند.

راهکار تنخواه
راهکار تنخواه رافع

راهکار خزانه داری، یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌گردد.

راهکار خزانه داری رافع این امر را برای استفاده کنندگان آسان کرده است. همچنین راهکار خزانه داری رافع یه صورت یکپارچه با سیستم خرید و فروش این نرم افزار نیز کار می‌کند.

یکی از مهم ترین دارایی های هر شرکت وجوه نقدی آن است. 

امکانات راهکار خزانه داری (دریافت و پرداخت) رافع:

ویژگی های راهکار خزانه داری:

برای درخواست دمو و کسب اطلاع دقیق تر از ویژگی های نرم‌افزار  می توانید این فرم را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.