گروه نرم افزاری پایا

راهکار تولید و بهای تمام شده ابری

راهکار تولید و بهای تمام شده ابری پایدار یک سامانه نرم‌افزاری است که برای مدیریت و کنترل کلیه هزینه‌های تولید مرتبط با یک پروژه یا فعالیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از مرحله برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی تا پایان پروژه و ردیابی هزینه‌ها. این راهکارها از طریق زیرساخت ابری ارائه می‌شوند و به شرکت‌ها امکان می‌دهند که بهبود یابند و هزینه‌های خود را بهبود بخشند.

امروزه سازمان های پیشرو به واسطه ی محاسبه لحظه ای بهای تمام شده و کنترل هزینه های سازمان توانسته اند بقای خود در بازار رقابتی را تضمین کنند، پیاده سازی چنین فرآیندی با به کارگیری یک سیستم محاسباتی دقیق و درعین حال انعطاف پذیر امکان پذیر می باشد. راهکار تولید و بهای تمام شده پایدار در تمامی طول این فرآیند درکنار شماست.

راهکار تولید و بهای تمام شده ابری پایدار یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری ابری پایدار به حساب می‌آید.


  • هزینه یابی و کنترل هزینه های تولید
  • محاسبه ی بهای تمام شده در دوره های پیش بینی و واقعی
  • کنترل و مصرف مواد بر اساس BOM
  • ارائه گزارشات لحظه ای
  • ایجاد و مدیریت بودجه سازمان، کاهش موثر هزینه های تولید
  • مدیریت هزینه ها بصورت جامع شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های مرتبط با پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلف، و هزینه‌های ناشی از منابع مختلف.
  • مدیریت ریسک هزینه‌ها ، که موجب می شود از تأثیرات منفی ریسک‌های هزینه‌ای پیشگیری کرده و برنامه‌های اقدام مرتبط با کاهش ریسک را پیاده سازی کنند.