گروه نرم افزاری پایا

راهکار چک و بانک رافع

کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چک‌ها و اسناد دریافتی از مشتریان و پرداخت چک‌ها و اسناد پرداختی  وجوه نقد و بانک از مهم ترین مسائل در شرکت‌ها است.

هر سازمان به جهت سهولت در مدیریت چک‌های دریافتنی و‌ پرداختنی خود، باید از یک نرم افزار که به طور کامل موارد مربوط به این دسته را تحت پوشش قرار دهد استفاده کند. نرم افزار حسابداری رافع، راحتی در انجام عملیات‌های چک و بانک را برای مشتریان خود به ارمغان آورده است.

راهکار چک و بانک رافع، در ثبت تمامی عملیات‌های بانکی سهولت را برای شما استفاده کنندگان عزیز در نظر داشته است؛ همچنین این امکان را فراهم کرده تا استفاده کنندگان بتوانند از گزارشات به روز و دقیق این سیستم جهت پاسخگویی به مدیران استفاده نمایند.

 • ثبت تمامی فرایند های مربوط به گردش چک
 • نمایش لیست چک های سر رسید شده
 • نمایش لیست چک های در جریان وصول
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
 • امکان گزارش گیری از مانده حساب ها
 • کنترل دسترسی دقیق به اطلاعات چک و بانک
 • امکان جستجو و گزارش گیری پیشرفته از چک ها
 • افزایش کنترل بر چک ها و حساب های بانکی
 • انجام عملیات های مربوط به چک و بانک
 • ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص و شرکت
 • ثبت و نگهداری اطلاعات کامل چک های دریافتی و پرداختی
 • دسته بندی چک ها بر اساس نوع، تاریخ، سررسید و وضعیت
 • تهیه گزارشات متعدد از دریافتی ها و پرداختی ها و چک ها به همراه خروجی اکسل
 • چاپ چک و برگه های چک و بانک
 • امکان گزارش گیری از چک های برگشتی و وصول نشده
 • و امکانات دیگر…