گروه نرم افزاری پایا

راهکار تولید رافع

فرآیند حسابداری مجموعه‌های تولیدی پیچیده‌ تر از سایر انواع فعالیت‌ های تجاری می‌ باشد. در این فرآیند موضوع تولید و بهای تمام شده مسئله‌ ای بسیار مهم است که باید به طور دقیق شناسایی و ثبت شوند.

شرکت ها و کارگاه‌ ها و کارخانه‌ های تولیدی، با هر اندازه‌ ای و در هر زمینه‌ ای، نیازهای متفاوتی دارند. این واحدها به سیستم مالی و امکاناتی نیاز دارند، تا بتوانند فعالیت‌ های مرتبط با فرایندهای تولید را کنترل کنند.

راهکار تولید رافع

راهکار تولید رافع یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌شود.

یکی از نیاز های مهم و اساسی شرکت ها و سازمان های تولیدی، بررسی اطلاعات دقیق از مواد اولیه و مصرف آن می باشد. بنابراین باید با تهیه یک سیستم تولید دقیق کار را برای خود آسان کنند.

راهکار تولید رافع می‌توانند، یک فرمول ساخت طراحی کرده و کنترل های لازم مانند ورود مواد اولیه به این خط تولید را به عمل آورند.

راهکار تولید رافع
 • تشکیل پرونده تولید
 • تعریف مواد اولیه و قطعات مربوط به تولید یک محصول
 • تعریف فرمول ساخت محصول و بازیافت ضایعات
 • تعریف عناوین سربارهای خط تولید
 • سرشکن کردن سربارها
 • تشکیل پرونده خط تولید ویژه
 • تعریف و تدوین فرمول های تولید مربوط به تمامی کالاهای تولیدی
 • تعریف و تدوین تمامی سربارهای ساخت کالا و محصولات قابل ساخت
 •  انجام و ثبت فرآیند تولید بصورت فرموله و یه دستی
 • ثبت کالای ابتدای دوره خطوط تولید
 • انجام عملیات مربوط به بازیافت ضایعات در چرخه تولید
 • صورت ضایعات خطوط تولید
 • توان تولید بر مبنای موجودی فعلی انبارها برگرفته از فرمول های تولید
 • محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول
 • صدور اسناد حسابداری عملیات در بخش مالی بصورت اتوماتیک یا پس از تأیید واحد مالی
 • و ویژگی های دیگر…