گروه نرم افزاری پایا

راهکار پذیرش تعمیرگاهی

یکی از دغدغه های بزرگ مجموعه های تعمیرگاهی خودرو، داشتن یک نرم افزار یکپارچه مالی جهت ایجاد بستری مناسب برای مکانیزه کردن مجموعه های خودرویی است. مشتری مداری یکی از مسائل با اهمیت در کلیه مشاغل است؛ اما در مشاغل خدماتی مانند مجموعه های تعمیرگاهی خودرو، رضایمندی  بسیار مهم است.

استفاده کنندگان محترم می توانند با استفاده از سیستم پذیرش تعمیرگاهی رافع، اطلاعات  دقیق مشتری و اطلاعات دقیق خودرو پذیرش شده را در نرم افزار درج و گزارشات مورد نظر را تهیه کنند.

راهکار پذیرش تعمیرگاهی یکی از راهکارهای نرم افزار حسابداری رافع محسوب می‌گردد.

راهکار پذیرش تعمیرگاهی
 1. سیستم حسابداری بصورت یکپارچه
 2. تعریف اطلاعات پایه سیستم پذیرش خودرویی و تهیه گزارشات مربوطه
 3. شماره گذاری پذیرش نیست به نوع آن فرآیند پذیرش خودرو تا ترخیص و صدور فاکتور
 4. مدیریت کار خارج، زمان کاری و مدیریت هزینه ها ثبت و نگهداری اطلاعات ظرفیت جایگاه‌ ها و پرسنل
 5. تعریف خدمات، اجرت خدمات، خدمات والد، مراکز هزینه
 6. تعریف مراحل پذیرش، سامانه نوبت دهی
 7. ایجاد و مدیریت مشترکین و شاسی های خودرو
 • شماره گذاری پذیرش نبست به نوع آن فرآیند پذیرش خودرو تا ترخیص و صدور فاکتور
 • امکان انتخاب چند نوع پذیرش در یک کارت تعمیر
 • امکان دسترسی به سوابق وسیله نقلیه مشاهده‌ی سوابق خودرو
 • کنترل مکانیزه قطعات و اجرت‌ها در کارت تعمیر
 • ایجاد و مدیریت مشترکین و شاسی‌ های خودرو، شماره شاسی، کد اشتراک، شماره پلاک، مدل خودرو، سوخت، رنگ، شماره موتور، تجهیزات وجود کارتابل جهت پیگیری فرآیندها در هر بخش توسط هر کاربر، قراردادهای خدمات ویژه، تعریف انواع پذیرش
 • امکان چاپ از بخش‌ های مختلف فرآیند پذیرش شامل (کارت تعمیر، برآورد هزینه، تست جاده، چک لیست پکیج، کنترل کیفیت، رضایت نامه، قرارداد خارج از تعمیرگاه پیش فاکتور، فاکتور و برگه خروج)
 • ارتباط با سیستم انبار و موجودی
 • مدیریت و کنترل سفارش قطعه از واحد فروش
 • و امکانات دیگر…