گروه نرم افزاری پایا

راهکار سامانه مودیان رافع

هدف از راه اندازی سامانه مودیان، شفافیت هرچه بیشتر در حوزه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. کلیه افراد حقیقی و حقوقی و کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می‌باشند و مشمول پرداخت مالیات هستند، موظف‌اند که در این سامانه ثبت نام کنند، و جهت صدور فاکتور های فروش خود به سامانه مودیان اقدام فرمایند.

 اشخاص حقوقی و حقیقی (اشخاص دارای کارپوشه)  باید در صورت داشتن هر نوع درآمدی، در این سامانه ثبت نام کنند. به عبارت دیگر، اشخاصی که درآمدی از فروش کالا یا خدمات، اجاره ملک، درآمد حرفه‌ای، درآمد از بورس و سهم، درآمد از فعالیت‌های اینترنتی و دیگر امکانات دارند، باید نسبت به ارسال صورت حساب های خود اقدام فرمایند. 

نرم افزار حسابداری رافع با شرایط امکان ارسال به سامانه مودیان را برای استفاده کنندگان خود فراهم کرده است:

 • امکانات سیستم ارتباط و ارسال فاکتور به سامانه مودیان
 1. ارسال مستقیم از طریق نرم افزار و استعلام گیری خودکار
 2. ارسال صورت حساب اصلی با نوع فروش کالا
 3. ارسال صورت حساب ابطالی
 4. ارسال صورت حساب اصلی با نوع فروش خدمات
 5. ارسال صورت حساب پیمانکاری
 6. خروجی اکسل از صورت حساب های ارسال شده به سامانه مودیان
 7. امکان اضافه شدن فیلد شناسه مالیاتی کالا در چاپ فاکتور فروش
 • ارسال مستقیم 
 • ارسال و ابطال انواع صورت‌ حساب‌ ها
 • ارسال صورت حساب با ارز غیر از ریال
 • ارسال صورت حساب با نوع فروش صادراتی
 • استعلام‌ گیری خودکار از صورت‌ حساب‌ ها
 • و امکانات دیگر…