گروه نرم افزاری پایا

گزارش تولید روزانه در ERP پایدار

گزارش تولید روزانه به طور یکپارچه و با ارتباط با سایربخش های تولیدی و غیر تولدی های نرم افزار پایدار یک راهکار جامع است که با توجه به شیوه های مختلف تولید اعم از اینکه کالا به چه مقدار و بر چه اساس تولید شود و یا اینکه به منظور تحویل به انبار و سپس فروش، تولید شود امکان پذیر است.

همچنین در صورت پیاده سازی و استقرار این سیستم شما می توانید با مدیریت موثر تولید، بهینه سازی فرآیند عملیاتی و مدیریت موثرتر تولید را تجربه کنید. اهمیت محاسبه این موارد در کسب و کارهای رو به پیشرفتی که باید با استفاده از حداکثر به کارگیری ظرفیت تولید، نه تنها به نیازهای امروزه بازار پاسخ دهند، بلکه در روند کاهش هزینه ها و ضایعات نیز کارآمد باشد.

تعریف کارکرد های گزارش تولید روزانه

نرم افزار گزارش تولید روزانه به شما امکان می‌دهد نامحدود گزارش از محصولات تولید شده در هر روز را ارائه دهید. نرم افزار گزارش تولید روزانه با تعریف ساختار محصول و مدیریت برنامه ریزی تولید به شما امکان می‌دهد سرعت تولید را بالا ببرید و به مصرف مواد اولیه در لحظه و از هر جا نظارت داشته باشید. جریان‌های کاری و فرایندهای تولید را بررسی کنید و در نهایت محصول را با استانداردهای مورد نظرتان را تولید کنید.


 • انتخاب انبارهای ورودی مواد به خط تولید و انتخاب انبار خروجی جهت شناسایی موجودی کالا ها
 • تهیه و دسته‌بندی داده‌های مورد نیاز مواد اولیه برای محاسبه بهای تمام شده محصول؛
 • مدیریت ضایعات در هر مرحله از تولید با توجه به BOM های تعریف شده سیستم.
 • در اختیار کاربر میگذارد.

 • کنترل عملیات ایستگاه تولید
 • امکان تعریف انبارهای متعدد
 • قابلیت تعریف انواع کالاهای مختلف مواد اولیه، نیمه ساخته و محصول و گروه بندی کالاها
 • قابلیت تعریف واحدهای اندازه‌گیری متفاوت برای کالاها و مواد و امکان تعریف واحدهای اندازه‌گیری با ضریب های متفاوت
 • وجود اطلاعات متمرکز کالا شامل فنی، عمومی کالا، خرید، مالی، تولید و برنامه ریزی، کیفیت، انبار، فروش، بهای تمام شده
 • قابلیت تعریف BOM محصول
 • شناسایی و به حداقل رساندن مقدار ضایعات در هر ایستگاه تولید
 • شناسایی و به حداقل رساندن هزینه تولید و افزایش استفاده از منابع
 • شناسایی و ثبت کالای مرجع
 • کنترل مقادیر ورودی به خط تولید و خروجی براساس BOM
 • گزارش تولید روزانه پایدار دارای چه امکانات و ویژگی هایی است ؟

کاربر پسند بودن فرم :

کاربرپسندی این سیستم و دسترسی سریع و آسان به امکانات متنوع آن باعث می‌شوند تا تمامی ابزارهای لازم جهت استانداردسازی گزارش تولید روزانه را در کمترین زمان به کار بگیرید.

امکان ارتباط با سایر زیر سیستم‌های نرم افزار:

هماهنگی و ارتباط گزارش تولید روزانه با سایر قسمت های نرم افزار پایدار به مدیریت کردن فرآیندهای مختلف تولید کمک می‌کند. این ویژگی،گزارش‌های لحظه ای و با اهمیت را از سایر بخش‌های کسب و کار شما را امکان پذیر میکند.

ساده سازی و بهینه کردن متناسب با فرآیند تولید:

گزارش تولید روزانه با توجه فرآیند تولید مجموعه بهینه سازی میشود. در این‌صورت می‌توانید آن را با کارآمدی بیشتری در خدمت اهداف تولید به کار بگیرید.