گروه نرم افزاری پایا

ایستگاه تولید در ERP پایدار

انواع شرکت ها یا کارخانه های تولیدی بنا به نیاز و در جهت سهولت مدیریت و بهینه سازی هرچه بیشتر فرآیند تولیدشان میتوانند از سیستم های نرم افزاری تولید استفاده نمایند.

با توجه به اینکه فرآیند تولید هر محصول به پارامتر های مختلفی وابسته می باشد، این سیستم ها علاوه بر مدیریت و توسعه جریان های تولیدی این امکان را در اختیار شما می گذارد که با شناسایی و تعیین هزینه های مختلفی که طی فرآیند تولید یک محصول صورت گرفته بهای تمام شده آن را مشخص نمایید.


 • تعریف ایستگاه تولید
 • مواد اولیه مورد نیاز یا اصطلاحا ورودی ایستگاه تولید
 • تعریف فرمول های تولید محصول و همینطور استفاده از کالاهای BOM
 • تعریف پرونده تولید و درخواست مواد تولید
 • انجام فرآیند تسهیم هزینه تولید
 • برآورد میزان تولید محصول خروجی
 • تعریف هزینه سربار تولید
 • انواع گزارشات مرتبط با تولید و…
 • یک سیستم اختصاصی تحت عنوان “سیستم تولید” طراحی شده که برای انواع تولید های تک مرحله ای و چند مرحله ای بسیار کارآمد می باشد.
 • همچنین در با استفاده از نرم افزار تولید پایدار، می توان به راحتی برای عملیات های مربوطه اعم از ورود مواد اولیه از انبار به ایستگاه تولید، خروج محصول از ایستگاه به انبار مورد نظر و همینطور هزینه های سربار شناسایی شده اسناد مرتبط با هرکدام را صادر کرد.
 • تعریف ایستگاه تولید

 • برنامه‌ریزی تولید: ایجاد برنامه‌های تولید بهینه با توجه به ظرفیت، موجودی، نیازهای بازار و منابع موجود.
 • مدیریت تولید: نظارت و کنترل فرآیندهای تولید، توزیع منابع، ایجاد شیوه‌نامه‌های تولید و ارزیابی عملکرد تولید.
 • کنترل کیفیت: پایش و ارزیابی کیفیت محصولات با استفاده از روش‌های مختلف از جمله بازرسی، آزمون و اندازه‌گیری.
 • مدیریت موجودی: پایش و کنترل موجودی‌های مواد اولیه، مواد کمکی و محصولات نهایی به منظور جلوگیری از کمبود یا اضافه‌ای در موجودی.
 • پایش و نظارت بر عملکرد تجهیزات و دستگاه‌ها: پایش عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی، زمانبندی تعمیر و نگهداری و اجرای تعمیرات به موقع.
 • گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها: تولید گزارش‌های مرتبط با عملکرد تولید، کیفیت محصولات، موجودی‌ها و سایر موارد جهت ارزیابی و بهبود فرآیندهای تولیدی.
 • ارتباط با سایر سیستم‌ها: اتصال به سایر سیستم‌های مرتبط مانند سیستم‌های مدیریت مالی، سیستم‌های مدیریت موجودی، و سایر نرم‌افزارهای مرتبط جهت بهبود تعاملات و هماهنگی.
 • مدیریت تغییرات: ایجاد و پیگیری تغییرات در فرآیندهای تولیدی و اجرای استراتژی‌های بهبود عملکرد