گروه نرم افزاری پایا

تسهیم هزینه‌های تولید در ERP پایدار

یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی، برآورد بهای تمام‌ شده کالای تولیدی به صورت دقیق است. برآورد بهای تمام شده کالای تولیدی، علاوه بر اینکه با هدف دستیابی به قیمت فروش و مدیریت هزینه‌ها انجام می‌گیرد، کمک می‌کند تا روش‌ها و فرایندهای اتخاذ شده، به سمت کاهش بهای تمام شده تولید یک محصول سوق داده شوند تا در نتیجه آن افزایش سود محقق شده و بهره‌وری واحد تولیدی افزایش یابد.

بهای تمام شده یک کالای تولیدی، از سه جزء تشکیل می‌شود که شامل مواد مورداستفاده در فرایند تولید محصول، دستمزد نیروی کاری که به صورت مستقیم در تولید محصول نقش دارند، و سربار تسهیم شده و برآوردی شرکت برای تولید محصول موردنظر است.

 در حالت کلی در اغلب واحدهای تولیدی، معمولا سربار را به صورت برآوردی محاسبه می‌کنند. بدین صورت که برآورد می‌کنند طبق روال دوره‌های گذشته و محدوده‌های زمانی مشابه، مثلا در طول یک ماه، چه مقدار کالا تولید شده و تاثیر هزینه‌های جانبی مانند اجاره بهای واحد تولیدی و … که روی بهای تمام شده کالا موثر هستند، روی قیمت تمام شده هر کدام از کالاها چه مقدار بوده است. سپس طبق این برآورد برای یک دوره مشخص، مثلا ماه بعدی تصمیم‌گیری می‌شود.

اگر دقیقا میزان تولید برآورد شده در یک واحد تولیدی، با میزان تولید واقعی مساوی باشد و هزینه برآورد شده نیز مشابه با هزینه صرف‌شده باشد، برآورد صورت گرفته دارای حداقل انحراف خواهد بود که این شکل از برآورد به ندرت می‌تواند چنین نتیجه‌ای در بر داشته باشد. یعنی به ندرت یک مطابقت صدرصدی میان تعداد کالای تولید شده و نوع محصول و هزینه‌های واقعی صرف شده وجود دارد.

هزینه آب، برق، هزینه دستمزد، ضایعات و سایر هزینه‌های سربار، مواردی هستند که باعث می‌شوند تا برآورد تولید محصول با هزینه‌های واقعی اعمال‌شده کاملا مطابقت نداشته باشد. بنابراین همواره میان این برآورد و واقعیت بهای تمام شده کالا، انحراف وجود دارد. از آنجایی که عموما غالب واحدهای تولیدی و کارخانجات از این روش برای برآورد هزینه‌های تولید محصول خود استفاده می‌کنند، از این رو اغلب درگیر انحرافات پیش آمده هستند.

نرم افزار تسهیم هزینه پایا سافت، در جهت رفع این دغدغه صاحبان واحدهای تولیدی و کارخانجات طراحی و عرضه گردیده است. ما در این نرم افزار، راهکاری ارائه داده‌ایم که در آن هزینه های واقعی انجام شده برای تولید محصولات، شناسایی شده و مبنای محاسبه قرار می‌گیرند و به عنوان بهای تمام شده کالا به محصول تولید شده سرشکن می‌شوند. در ادامه با افزودن مواد مصرفی در فرایند تولید، می‌توان به بهای واقعی تولید و نه بهای برآوردی آن دست یافت؛ به طوری که هیچ گونه انحرافی در پیش‌بینی و برآورد هزینه‌های تولید وجود نداشته باشد.

پایا سافت برای اینکار سربارهای مختلف را ابتدا تعریف کرده و این سربارها را به سرفصل های حسابداری متصل می‌کند. در واحد حسابداری، ثبت‌های هزینه‌ای به صورت دقیق در طول روز یا ماه ثبت می‌شوند. بنابراین در حسابداری، هزینه‌های واقعی در طول روز ثبت می‌شوند و متناظر با این ثبت‌های واقعی، یک عنوان سربار وجود دارد.

حال بعد از شناسایی هزینه‌های واقعی شامل قبض و اجاره و …، با استفاده از آپشن‌هایی که نرم افزار تسهیم بهای تمام شده، در اختیار کاربر قرار می‌دهد سیستم با توجه به نسبتی که مورد توافق است، هزینه‌های واقعی انجام شده را با دقت کامل و مطابق با تنظیمات اعمال شده، از سیستم حسابداری استخراج کرده و با نسبت توافق‌شده، به کل تولیدات دوره زمانی مشخص سرشکن می‌کند.

بنابراین با استفاده از این نرم افزار، صاحبان کسب و کارهای تولیدی به جای اینکه هزینه‌های یک دوره مشخص را برآورد کرده و تخمین بزنند، هزینه‌های واقعی تولید را به محصولات تولید شده سرشکن می‌کنند. استفاده از این آپشن باعث می‌شود هیچ انحرافی در محاسبات شرکت‌های تولیدی وجود نداشته باشد و بهای تمام شده به دست آمده، واقعی‌تر باشد.


  • کمک به محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات یا خدمات
  • بهبود تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و تولید
  • محاسبه ی هزینه تولید
  • افزایش راندمان و بهره وری
  • امکان استفاده از روش های مختلف تسهیم هزینه ها برای محصولات یا خدمات مختلف
  • کنترل بهینه هزینه