گروه نرم افزاری پایا

چند شرکتی در ERP پایدار

مدیریت چندین کسب و کار با یک نرم افزار یکی از دغدغه های کسب و کار های بزرگ برای جلوگیری از چند دسته شدن اطلاعات می باشد. که علاوه بر صرفه جویی در زمان، باعث افزایش دقت، سرعت و صحت در تهیه گزارشات می شود.

در نرم افزار یکپارچه تحت وب پایدار شما امکان تعریف تعداد نامحدودی شرکت را دارید که میتواند اطلاعات پایه این شرکت ها (از قبیل کدینگ حساب ها، گروه های تفصیلی، اطلاعات محاسبات حقوق و دستمزد و…) مشترک و یا کاملا از یکدیگر مستقل باشند. این ابزار به شما این امکان را میدهد که بجای استفاده از چندین نرم افزار از یک نرم افزار استفاده نمایید که این باعث میشود هم در هزینه های شما صرفه جویی شود و هم در زمانی که صرف وارد کردن اطلاعات پایه مشترک شرکت ها میکنید. همچنین شما میتوانید گزارشات مقایسه ای برای شرکت های مختلف خود در قالب یک گزارش تهیه کنید.


 • قابلیت حسابداری مجزا برای شرکت مادر
 • تجمیع گزارشات شرکت های زیرگروه در شرکت مادر
 • مدیریت و نظارت شرکت های زیرگروه
 • شامل تمام اطلاعات مربوط به همه شرکت ها در سیستم
 • تفکیک اطلاعات بر اساس شرکت، نوع، تاریخ، مبلغ و حساب
 • ارائه جزئیات کامل هر تراکنش
 • به راحتی قابل دسترسی و استفاده
 • امکان جستجو و فیلتر کردن اطلاعات
 • امکان چاپ اطلاعات
 • کمک به مدیریت و کنترل تراکنش های بین شرکتی
 • جلوگیری از بروز خطا و تقلب
 • بهبود شفافیت و پاسخگویی
 • افزایش راندمان و بهره وری
 • بهبود روابط بین شرکتی