گروه نرم افزاری پایا

مدیریت پورسانت در ERP پایدار

بدیهی است که نرم افزارهای مدیریت پورسانت در جوامع کسب و کار اهمیت بسیاری دارند. با توجه به تغییرات روزافزون در عرصه کسب و کار و رقابت بیشتر، نیازمندی‌های جامعه نسبت به نرم افزارهای مدیریت پورسانت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

یکی از نیازهای اساسی جامعه در مورد نرم افزارهای مدیریت پورسانت، دقت و صحت در محاسبه و پرداخت پورسانت به کارکنان است. این نرم افزارها باید قادر باشند تا به صورت دقیق و به درستی پورسانت‌های مختلف را محاسبه کرده و به کارکنان پرداخت کنند. این امر نه‌تنها به افزایش رضایت کارکنان کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد انصاف و تعادل در پرداخت پورسانت‌ها می‌شود.

همچنین، نرم افزارهای مدیریت پورسانت باید قابلیت‌هایی مانند مدیریت سلسله مراتبی پورسانت‌ها، تعیین کردن معیارهای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد کارکنان، و ایجاد گزارشات تحلیلی برای مدیران را داشته باشند. این قابلیت‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا فرآیند مدیریت پورسانت را بهبود داده و تصمیمات بهتری در خصوص پرداخت پورسانت‌ها بگیرند.

به طور کلی، نیاز جامعه به این نرم افزارهای به دلیل اهمیت پورسانت در جذب و نگه‌داشت کارکنان است. این نرم افزارها با ایجاد یک فرآیند پویا و شفاف برای مدیریت پورسانت‌ها، به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به کارکنان محترم خود پاداشی عادلانه و انگیزشی مناسب ارائه دهند.

این نرم افزاری یکی از بهترین نرم افزار های موجود در این عرصه می‌باشد که جزء راهکار توزیع و پخش ERP پایدار به حساب می‌آید.


 • مدیریت بازاریابان و نمایندگان
 • مدیریت فاکتورها
 • منطقه بندی و محدودیت عدم امکان تخصیص پورسانت بازاریاب به مشتریان خارج از منطقه
 • محاسبه خودکار پورسانت
 • گزارش های پورسانت
 • گزارش پورسانت بر پایه فاکتور ، گزارش پورسانت برپایه دوره زمانی ، گزارش پورسانت برپایه بازاریاب و گزارش ویزیت بازاریاب و…
 • امکان تعریف قوانین پورسانت مرکب با فیلتر های گروه مشتری، گروه کالا/کالا و خدمات و…
 • محاسبه پورسانت های دوره ای به صورت پلکانی و یا درصدی ثابت

 • کاهش زمان و هزینه محاسبه پورسانت
 • افزایش دقت محاسبه پورسانت
 • کاهش خطا در محاسبه پورسانت
 • ایجاد شفافیت در محاسبه پورسانت