گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت رانندگان در ERP پایدار

شرکت و سازمان ها و همچنین کسب و کارها برای مدیریت رانندگان و عملکرد آنها نیازمند نرم افزار مدیریت رانندگان می باشند، که بتوانند مدیران ارشد سازمان ها به کمک این نرم افزار رانندگان خودرا به طور موثرتر مدیریت و ایمنی ، سودآوری و بهروری خود را بهبود دهند. نرم‌افزارهای مدیریت رانندگان به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد و فعالیت‌های رانندگان خود را بهبود بخشند و فرآیندهای مرتبط با مدیریت نیروی انسانی و وسایل نقلیه را بهینه‌سازی کنند. این نرم‌افزارها ابزاری قدرتمند برای برنامه‌ریزی، ردیابی، مدیریت زمان، پایش عملکرد و ارتباط با رانندگان هستند.

به طور کلی، نرم‌افزارهای مدیریت رانندگان به شما کمک می‌کنند تا فرآیندهای مرتبط با نیروی انسانی و وسایل نقلیه خود را بهبود بخشیده و بهینه‌سازی کنید و از این طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را تجربه کنید.


 • ردیابی موقعیت رانندگان
 • تحلیل رفتار رانندگان
 • مدیریت ماموریت ها
 • گزارش گیری
 • ثبت و ردیابی اطلاعات رانندگان
 • مدیریت وظایف رانندگان
 • ردیابی موقعیت رانندگان
 • ارسال پیام به رانندگان
 • ارتباط با رانندگان
 • تایید فروش از تحویل گیرنده
 • امضا دیجیتال درفاکتور فروش
 • مدیریت انبارهای مرتبط به رانندگان
 • مدیریت کالاهای تحویل داده شده به راننده