گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار استهلاک قراردادهای خرید در ERP پایدار

یکی از نیازهای پر اهمیت سازمان ها و کسب کارها فرآیند مربوط به محاسبه استهلاک قراردادهای بلند مدت می باشد که نرم افزار استهلاک قراردادهای خرید عملیات مربوط به ثبت و محاسبه استهلاک قراردادهای خود را مدیریت می کند.


 • ثبت اطلاعات قراردادهای خرید
 • ثبت اطلاعات دارایی های خریداری شده در قراردادهای خرید
 • محاسبه استهلاک قراردادهای خرید به روش های مختلف
 • تهیه گزارشات مربوط به استهلاک قراردادهای خرید
 • بهبود دقت و سرعت محاسبه استهلاک قراردادهای خرید
 • کاهش احتمال بروز خطاها و مشکلات
 • بهبود مدیریت دارایی های خریداری شده در قراردادهای خرید
 • تسهیل فرآیند ثبت استهلاک قراردادهای خرید در حسابداری
 • تهیه گزارشات دقیق و کاربردی از استهلاک قراردادهای خرید
 • بهبود رضایت کارکنان و افزایش بهره وری آن ها
 • انتخاب نرم افزار مناسب برای استهلاک قراردادهای خرید، به عوامل مختلفی مانند نیازهای کسب و کار، حجم معاملات، و بودجه کسب و کار بستگی دارد.
 • امکان پشتیبانی از انواع قراردادهای خرید: نرم افزار استهلاک قراردادهای خرید باید از انواع مختلف قراردادهای خرید، مانند قراردادهای خرید کالا، قراردادهای خرید خدمات، و قراردادهای خرید دارایی های نامشهود، پشتیبانی کند.
 • امکان تهیه گزارشات مختلف از استهلاک قراردادهای خرید: نرم افزار استهلاک قراردادهای خرید باید امکان تهیه گزارشات مختلف از استهلاک قراردادهای خرید، مانند گزارش استهلاک قراردادهای خرید، گزارش مانده استهلاک قراردادهای خرید و گزارش استهلاک قراردادهای خرید به تفکیک اقلام، را داشته باشد.