گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار مدیریت خریدهای امانی در ERP پایدار

ابزاری ارزشمند و قوی برای برای کسب و کارهایی که از روش امانی استفاده می کنند که موجب افزایش دقت و سرعت ، کاهش هزینه ها ، سهولت مدیریت ، تسهیل گزارش گیری ، بهبود تصمیم گیری ها برای مدیران می شود. نرم افزار مدیریت خریدهای امانی یک سامانه مدیریتی است که برای مدیریت و کنترل فرآیندهای مرتبط با خریدهای امانی (یا همان خریدهای غیرقانونی و ناصحیح) در یک سازمان یا شرکت استفاده می‌شود. این نرم افزارها به صورت مرکزی مدیریت می‌شوند و ابزارهای مختلفی را فراهم می‌کنند تا بتوان بهبود روند تشخیص، پیشگیری، و مدیریت خریدهای امانی را داشت.


 • ثبت اطلاعات کالاهای امانی
 • ثبت اطلاعات فروشندگان و خریداران
 • ثبت اطلاعات قراردادهای فروش امانی
 • ثبت اطلاعات فاکتورهای خرید و فروش امانی
 • محاسبه سود و زیان فروش امانی
 • تهیه گزارشات مربوط به خرید و فروش امانی

 • بهبود دقت و سرعت فرآیندهای خرید و فروش امانی
 • کاهش احتمال بروز خطاها و مشکلات
 • بهبود مدیریت موجودی کالاهای امانی
 • تسهیل فرآیند محاسبه سود و زیان فروش امانی
 • تهیه گزارشات دقیق و کاربردی از خرید و فروش امانی