گروه نرم افزاری پایا

رزرو کالا در ERP پایدار

در شرکت های تجاری که اقدام به خرید و فروش کالا ها میکنند، یکی از نیاز های این مجموعه ها امکان رزرو کالا ها برای مشتریانشان می باشد.

در نرم افزار پایدار امکان نگهداری کالا به صورت “رزرو” وجود دارد. بدین صورت که قبل از خروج کالا از انبار، مشتریان میتوانند موجودی کالا ها را برای خود به صورت رزرو نگهداری کنند.

نام فرمی که کالا ها را به صورت رزرو نگهدار میکند “دستور تحویل” است و عنوان موجودی رزروی “موجودی منطقی” .


  1. صدور دستور تحویل از فرم پیش فاکتور:

مجموعه فروش های غیر قطعی خود را تحت عنوان پیش فاکتور در سیستم ثبت میکند. از روی پیش فاکتور های ثبت شده، به صورت اتوماتیک یک فرم دستور تحویل صادر خواهد شد. که این فرم باعث میشود از موجودی منطقی کالا ها کسر شود و تاثیری روی موجودی فیزیکی یا همان موجودی واقعی کالا ها نخواهد داشت.

پس از قطعی شدن سفارش مشتری، میتوان پیش فاکتور را به فاکتور تبدیل کرد. در نتیجه از روی فاکتور صادر شده به صورت اتوماتیک صادره انبار ثبت خواهد شد و از موجودی فیزیکی نیز کسر میشود.

  1. صدور دستور تحویل از فرم فروش:

در این حالت از روی فاکتور فروش ها به صورت اتوماتیک دستور تحویل صادر خواهد شد و موجودی ها به صورت رزرو ذخیره میشوند.

در نهایت با استفاده از فرم تبدیل دستور تحویل به صادره میتوانیم از روی دستور تحویل های بدون صادره، صادره ثبت کنیم و کالا ها را از انبار خارج کنیم.

در دو حالت بالا اختلاف بین موجودی فیزیکی و منطقی در واقع آن دسته از دستور تحویل هایی هستند که به صادره تبدیل نشده اند. یعنی اختلاف کالاهای خارج شده از انبار و کالاهای رزرو شده.

امکان دیگری که در موجودی منطقی وجود دارد این است که، موجودی منطقی امکان منفی شدن را دارد یعنی میتوان کالایی را که در سیستم موجودی ندارد را فروخت یا بیش از موجودی در انبار، پیش فاکتور/فاکتور کرد و سپس پس از تکمیل موجودی میتوان از انبار خارج کرد.