گروه نرم افزاری پایا

نرم افزار اموال و دارایی ثابت در ERP پایدار

نرم افزار اموال و دارایی پایدار برای مدیریت اموال و دارایی های ثابت در سازمان ها و کسب و کارها طراحی شده و این نرم افزار با قابلیت ثبت و نگهداری، تعیین محل دارایی ها و گزارش گیری از اموال و دارایی های ثابت ، به کاربران کمک می کند تا امور دارایی و اموال خود را دقیق تر و منظم تر مدیریت کنند. نرم افزار اموال و دارایی ثابت یک سیستم مدیریتی است که برای رصد، پایش، و مدیریت دارایی‌های ثابت یک سازمان یا شرکت به کار می‌رود. این نوع نرم افزارها معمولاً به صورت مرکزی مدیریت می‌شوند و اطلاعات مربوط به دارایی‌های ثابت شامل مواردی مانند تجهیزات، ابزارها، ساختمان‌ها، خودروها، زمین‌ها و سایر دارایی‌های ثابت را مدیریت می‌کنند.


 • کاهش خطا
 • افزایش سرعت و دقت
 • سهولت در دسترسی به اطلاعات
 • سهولت فرآیند تصمیم گیری
 • امکان ثبت گروهی دارایی ها از طریق بارگذاری فایل اکسل
 • محاسبه خودکار استهلاک دارایی ها
 • ثبت سند های تجمیعی و تفیکی
 • امکان تهیه برچسب اموال
 • ثبت محل دارایی ها و امکان مشاهده تاریخچه تغییر محل دارایی ها
 • ثبت توقف دارایی
 • ثبت اضافات و تعمیرات اساسی
 • حذف دارایی ها به روش های مختلف
 • گزارش گیری از دارایی و اموال ثابت