گروه نرم افزاری پایا

انبار در ERP پایدار


به سیستمی گفته می شود که تمامی فرایند های مربوط به انبار را ذخیره و نگه داری می کند. نرم افزار انبار، ورود و خروج کالاها، نگهداری و کلیه اطلاعات مربوط به هر کالا را ثبت و نگهداری می کند و به کاربران دسترسی می دهد در کمترین زمان به گزارشات مربوط به کالا و و موجودی کالا را دسترسی داشته باشند.

نرم افزار انبار پایدار فرایندهای انبارداری را مکانیزه می کند، که موجب افزایش سرعت در امور مربوطه با انبار و انبار داری(کلیه بخش های کسب و کار)  می شود و در نتیجه رشد و بهره وری این واحد افزایش پیدا می کند.


 • امکان تعریف انبار بدون محدودیت
 • امکان تعریف مشخصه های مختلف
 • نظارت و کنترل کامل بر موجودی ها
 • کنترل موجودی کالا و تعریف نقطه سفارش برای هر کالا به تفکیک انبار و دادن اخطار هنگام رد کردن مرز حداقل و حداکثر موجودی کالا
 • سهولت در کنترل هزینه های واحد مالی
 • اتصال یکپارچه با ماژول های دیگر از جمله فروش و خرید
 • امکان ثبت درخواست جابجایی بین کالا ها برای جابجایی بین شعب
 • ثبت درخواست خرید و در صورت تایید آن امکان تبدیل آن به فاکتور خرید
 • ثبت درخواست تامین کالا و در صورت تایید آن امکان تبدیل آن به فاکتور خرید و یا انتقال از انبار های دیگر به انبار سفارش درخواست کننده.
 • امکان رزرو موجودی ها در انبار و مشاهده موجودی های رزرو شده
 • ثبت برگه خروج از روی برگه صادره
 • ثبت درخواست وارده و در صورت تایید آن تبدیل آن به وارده انبار
 • امکان ثبت فرم های رسید موقت و کنترل کیفیت و امکان تبدیل آن به رسید قطعی
 • امکان ثبت رسید مستقیم انبار
 • امکان ریالی کردن انبار و محاسبه بهای تمام شده به صورت کاملا اتوماتیک و مکانیزه
 • امکان ریالی کردن انبار به صورت قیمت های استاندارد از پیش تعریف شده.
 • انبارگردانی
 • امکان ورود از اکسل در تمامی فرم های انبار از قبیل: وارده، صادره، درهئاست جابجایی، ریالی انبار، انبارگردانی و…
 • صدور اسناد وارده و صادره انبار به صورت تفکیکی و یا تجمیعی