گروه نرم افزاری پایا

مبانی و اصول حسابداری چیست؟ 🎯{15 هدف مهم حسابداری}

امید شیخی نیم‌رخ

.

مقدمه

در این مقاله شما با مبانی و اصول حسابداری چیست؟ به همراه اهداف، مزایا و معایب آن آشنا می شوید. البته باید تفاوت حسابداری و حسابرسی هم بررسی کنیم تا مقاله کامل شود.

حتما تا آخر مقاله اصول حسابداری چیست همراه ما باشید همچنین می توانید از فهرستی که برای شما قرار داده‌ایم از سرفصل های مقاله اطلاع پیدا کنید و موضوع مورد نظر خودتان را سریع مطالعه کنید.

مبانی و اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری چیست؟ مبانی و اصول حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و رهنمودهایی است که بر اندازه‌گیری، طبقه‌بندی و گزارش نتایج و معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه حاکم است. این اصول نقش دستور العملی اجرایی روشن‌ و مشخصی‌ را برای ثبت و گزارش گری مالی بر عهده دارد.

مبانی حسابداری چیست؟ فرض‌ها و مفروضات بنیادینی هستند که بر اساس آن‌ها اصول حسابداری تدوین می‌شوند. برخی از مبانی حسابداری عبارتند از:

✔️ فرض شخصیت حقوقی: بر اساس این فرض، یک واحد تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان آن در نظر گرفته می‌شود.

✔️ فرض استمرار فعالیت: بر اساس این فرض، انتظار می‌رود که یک واحد تجاری به فعالیت خود به طور مداوم ادامه دهد.

✔️ فرض یکپارچگی حسابداری: بر اساس این فرض، اطلاعات مالی باید به طور یکپارچه و منسجم در دفاتر و صورت‌های مالی ثبت و گزارش شوند.

اصول حسابداری چیست؟ قواعد و رهنمودهایی هستند که نحوه ثبت و گزارش اطلاعات مالی را تعیین می‌کنند. برخی از اصول حسابداری عبارتند از:

✔️ اصل بهای تمام شده تاریخی: بر اساس این اصل، دارایی‌ها و بدهی‌ها باید به ارزشی که در تاریخ تحصیل آن‌ها به دست آمده‌اند، ثبت شوند.

✔️ اصل تطابق هزینه‌ها با درآمد: بر اساس این اصل، هزینه‌ها باید در دوره‌ای که درآمد مربوط به آن‌ها تحقق یافته است، شناسایی شوند.

✔️ اصل افشای کامل: بر اساس این اصل، تمام اطلاعات مالی با اهمیت باید در صورت‌های مالی افشا شوند.

اصول حسابداری چیست به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

✔️ اصول اساسی: این اصول، اصول پایه‌ای هستند که سایر اصول حسابداری بر اساس آن‌ها تدوین می‌شوند.

✔️ اصول تفسیری: این اصول، تفسیری از اصول اساسی هستند و نحوه کاربرد آن‌ها را در شرایط خاص مشخص می‌کنند.

اصول حسابداری چیست؟ اصول حسابداری از اهمیت ویژه‌ای در تهیه و ارائه صورت‌های مالی برخوردار هستند. این اصول به اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی کمک می‌کنند و امکان مقایسه اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف را فراهم می‌آورند.

در ادامه، به بررسی برخی از اصول حسابداری مهم‌تر می‌پردازیم:

اصل بهای تمام شده تاریخی

برای درک بیشتر از اصول حسابداری چیست؟ باید با اصل بهای تمام شده تاریخی آشنا شویم، براساس این اصل، دارایی‌ها و بدهی‌ها باید به ارزشی که در تاریخ تحصیل آن‌ها به دست آمده‌اند، ثبت شوند. این اصل به دلایل زیر مورد پذیرش قرار گرفته است:

واقعی بودن: ارزش تاریخی، ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها در تاریخ تحصیل آن‌ها را نشان می‌دهد.

قابلیت اتکا: ارزش تاریخی، ارزشی است که می‌توان آن را به طور عینی و قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.

قابلیت مقایسه: ارزش تاریخی، امکان مقایسه اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف را در طول زمان فراهم می‌آورد.

اصل تطابق هزینه‌ها با درآمد

برای درک بیشتر از اصول حسابداری چیست؟ باید با اصل تطابق هزینه‌ها با درآمد آشنا شویم، براساس این اصل، هزینه‌ها باید در دوره‌ای که درآمد مربوط به آن‌ها تحقق یافته است، شناسایی شوند. این اصل به دلایل زیر مورد پذیرش قرار گرفته است:

واقعی بودن: هزینه‌ها و درآمدها باید به طور منطقی با یکدیگر مرتبط باشند.

قابلیت اتکا: شناسایی هزینه‌ها در دوره‌ای که درآمد مربوط به آن‌ها تحقق یافته است، امکان ارائه اطلاعات مالی دقیق‌تر را فراهم می‌آورد.

قابلیت مقایسه: شناسایی هزینه‌ها در دوره‌ای که درآمد مربوط به آن‌ها تحقق یافته است، امکان مقایسه اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف را در طول زمان فراهم می‌آورد.

اصل افشای کامل

برای درک بیشتر از اصول حسابداری چیست؟ باید با اصل افشای کامل آشنا شویم، براساس این اصل، تمام اطلاعات مالی با اهمیت باید در صورت‌های مالی افشا شوند. این اصل به دلایل زیر مورد پذیرش قرار گرفته است:

ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح: استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی باید تمام اطلاعات با اهمیت را در اختیار داشته باشند تا بتوانند تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.

قابلیت مقایسه: افشای اطلاعات مالی با اهمیت، امکان مقایسه اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف را در طول زمان فراهم می‌آورد.

3 اصل از اصول حسابداری چیست؟

اصل همگرایی: بر اساس این اصل، می‌بایست در تدوین گزارشات مالی از اصول و قوانین حسابداری مشترک استفاده شود.

اصل استهلاک: بر اساس این اصل، دارایی‌ها باید به میزان استهلاک حساب شوند و ارزش آن‌ها با گذر زمان کاهش یابد.

اصل پیش‌بینی: بر اساس این اصل، در تدوین گزارشات مالی باید پیش‌بینی و ارزیابی‌های متعارف انجام شود.

تراکنش‌های مالی:

تراکنش های مالی در اصول حسابداری چیست؟

✅ دبی و بسته: هر تراکنش مالی دارای دو طرف است؛ یک طرف دبی (Debit) و یک طرف بسته (Credit). این اصول اساسی حسابداری را شکل می‌دهند.

✅ معادلات حسابداری: در هر تراکنش مالی، مجموع دبی‌ها باید با مجموع بسته‌ها برابر باشد. این اصل به عنوان اصل معادله حسابداری شناخته می‌شود.

سیستم حسابداری:

سیستم حسابداری در اصول حسابداری چیست؟

سیستم تدوین گزارشات: حسابداری برای تولید گزارشات مالی استفاده می‌شود که به صورت دوره‌ای و گزارشگری تدوین می‌شوند.

سیستم کنترل داخلی: این سیستم‌ها برای اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی و جلوگیری از خطاها و تقلب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این اصول و مبانی حسابداری تشکیلات اساسی سیستم حسابداری را فراهم می‌کنند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا تراکنش‌های مالی خود را به صورت دقیق و قابل اعتماد ثبت و گزارش دهند.

اهداف مهم حسابداری چیست؟

اهداف مهم حسابداری عبارتند از:

 1. ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و مفید به استفاده‌کنندگان
 2. ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی واحد تجاری
 3. کنترل مالی واحد تجاری
 4. اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی
 5. تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری
 6. نظارت بر عملکرد مالی
 7. پاسخگویی به ذینفعان
 8. رعایت قوانین و مقررات
 9. ارائه اطلاعات مالی
 10. تدوین و اجرای سیاست‌های مالی
 11. مدیریت و کنترل هزینه‌ها
 12. پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی
 13. مطالعه و تجزیه و تح پایش و ارزیابی کنترل داخلی
 14. لیل نقاط قوت و ضعف
 15. تامین اطلاعات برای مدیران و سایر عاملان

• ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و مفید به استفاده‌کنندگان:

ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و مفید به استفاده کنندگان در اصول حسابداری چیست؟

مهم‌ترین هدف حسابداری، ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و مفید به استفاده‌کنندگان است. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی می‌توانند شامل مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، دولت و سایر افراد باشند. اطلاعات مالی باید به گونه‌ای ارائه شود که نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را برآورده کند.

• ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی واحد تجاری:

ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی واحد تجاری در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری به مدیران واحد تجاری کمک می‌کند تا وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی واحد تجاری را ارزیابی کنند. این ارزیابی‌ها به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات درستی برای واحد تجاری اتخاذ کنند.

• کنترل مالی واحد تجاری:

کنترل مالی واحد تجاری در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری به کنترل مالی واحد تجاری کمک می‌کند. کنترل مالی، مجموعه‌ای از اقدامات است که به منظور جلوگیری از اشتباهات و سوء استفاده‌های مالی انجام می‌شود. حسابداری با جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مالی، به مدیران کمک می‌کند تا کنترل مالی واحد تجاری را بهبود بخشند.

• اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی:

اطمینان از رعایت قوانین و مقرارت مالی در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری به اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی کمک می‌کند. قوانین و مقررات مالی، مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است که واحدهای تجاری باید آن‌ها را رعایت کنند. حسابداری با ثبت اطلاعات مالی به صورت صحیح، به واحدهای تجاری کمک می‌کند تا از قوانین و مقررات مالی تبعیت کنند.

• تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری:

تامین اطلاعات مالی برای تصمیم گیری در اصول حسابداری چیست؟

یکی از مهم‌ترین اهداف حسابداری، تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، مانند سهامداران، بستانکاران، مدیران و نهادهای دولتی، از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مهم مالی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سهامداران از اطلاعات مالی برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند. بستانکاران از اطلاعات مالی برای ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کنند. مدیران از اطلاعات مالی برای کنترل عملکرد مالی شرکت و بهبود آن استفاده می‌کنند. نهادهای دولتی از اطلاعات مالی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی شرکت‌ها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات استفاده می‌کنند.

• نظارت بر عملکرد مالی:

نظارت بر عملکرد مالی در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری عملکرد مالی یک واحد تجاری را اندازه‌گیری و گزارش می‌کند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد مالی واحد تجاری را کنترل کنند و بهبود بخشند. به عنوان مثال، مدیران می‌توانند از اطلاعات مالی برای مقایسه عملکرد مالی واحد تجاری در دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنند. همچنین، می‌توانند از اطلاعات مالی برای مقایسه عملکرد مالی واحد تجاری با عملکرد سایر واحدهای تجاری استفاده کنند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف عملکرد مالی واحد تجاری را شناسایی کنند و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام دهند.

• پاسخگویی به ذینفعان:

پاسخگویی به ذینفعان در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را به ذینفعان آن، مانند سهامداران، بستانکاران و نهادهای دولتی، ارائه می‌کند. این اطلاعات به ذینفعان کمک می‌کند تا از عملکرد مالی واحد تجاری آگاه باشند و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. به عنوان مثال، سهامداران از اطلاعات مالی برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند. بستانکاران از اطلاعات مالی برای ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کنند. نهادهای دولتی از اطلاعات مالی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی شرکت‌ها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات استفاده می‌کنند.

در مجموع، حسابداری نقش مهمی در تأمین اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده‌کنندگان، نظارت بر عملکرد مالی یک واحد تجاری و پاسخگویی به ذینفعان دارد. این اهداف مهم، به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند تا تصمیمات صحیحی در مورد سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع و سایر مسائل مالی اتخاذ کنند.

• رعایت قوانین و مقررات:

رعایت قوانین و مقررات در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری باید قوانین و مقررات مربوط به حسابداری را رعایت کند. این امر به اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و همچنین رعایت حقوق استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند

• ارائه اطلاعات مالی:

ارائه اطلاعات مالی در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: ارائه اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد به تصمیم‌گیرندگان داخلی و خارجی سازمان.

🔸 توضیح: حسابداری مسئول استفاده از اصول حسابداری استاندارد و تدوین گزارشات مالی نظیر ترازنامه و صورت سود و زیان به منظور ارائه اطلاعات کامل درباره وضعیت مالی و عملکرد سازمان است.

•تدوین و اجرای سیاست‌های مالی:

تدوین و اجرای ساست های مالی در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: پشتیبانی از فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های مالی سازمان.

🔸 توضیح: حسابداری با تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی به مدیران کمک می‌کند تا تصمیم‌های مالی صحیح و موفقیت‌آمیزتری بگیرند.

•مدیریت و کنترل هزینه‌ها:

مدیریت و کنترل هزینه ها در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: کنترل و مدیریت هزینه‌ها به منظور حفظ بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان.

🔸 توضیح: حسابداری با نظارت بر هزینه‌ها، تحلیل متغیرهای هزینه و ارائه گزارشات مالی به مدیران، به بهبود مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کند.

•پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی:

پیش بینی و برنامه ریزی مالی در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی به منظور مدیریت بهینه منابع مالی.

🔸 توضیح: حسابداری با تحلیل اطلاعات مالی گذشته و فعلی، به مدیران اطلاعات لازم را برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آینده فراهم می‌کند.

•مطالعه و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف:

مطالعه و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: تحلیل عملکرد سازمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.

🔸 توضیح: حسابداری با ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی، به مدیران کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف سازمان را درک کنند و به‌صورت استراتژیک برنامه‌ریزی کنند.

•پایش و ارزیابی کنترل داخلی:

پایش و ارزیابی کنترل داخلی در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: ارائه اطلاعات مورد نیاز برای پایش و ارزیابی کنترل‌های داخلی سازمان.

🔸 توضیح: حسابداری با تجزیه و تحلیل فرآیندهای داخلی و نظارت بر اطلاعات مالی، به اطمینان از کنترل داخلی صحیح کمک می‌کند.

•تامین اطلاعات برای مدیران و سایر عاملان:

تامین اطلاعات برای مدیران و سایر عاملان در اصول حسابداری چیست؟

🔸 هدف: فراهم کردن اطلاعات مالی و اقتصادی به منظور تصمیم‌گیری‌های مدیران و تأثیرگذاری بر تصمیم‌های سایر عاملان.

🔸 توضیح: حسابداری مسئول ارائه اطلاعاتی است که به مدیران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، و سایر ذینفعان کمک می‌کند تا تصمیم‌های مطلوب و اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالی سازمان

به طور کلی، حسابداری نقش مهمی در واحدهای تجاری ایفا می‌کند. حسابداری به ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و مفید به استفاده‌کنندگان، ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و تغییرات مالی واحد تجاری، کنترل مالی واحد تجاری و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی کمک می‌کند.

تعریف حسابداری:

اصول حسابداری چیست؟

تعریف حسابداری در اصول حسابداری چیست؟ به طور کلی، عبارت است از فرآیند جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه و گزارش اطلاعات مالی یک واحد تجاری. حسابداری به شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش معاملات مالی یک واحد تجاری می‌پردازد.

حسابداری از سه فعالیت اصلی تشکیل شده است:

 • شناسایی در اصول حسابداری چیست؟ اولین فعالیت حسابداری، شناسایی معاملات مالی است. معاملات مالی، وقایع اقتصادی هستند که تأثیر مالی بر یک واحد تجاری دارند.
 • ثبت در اصول حسابداری چیست؟ پس از شناسایی معاملات مالی، باید آن‌ها را در دفاتر حسابداری ثبت کرد. ثبت معاملات مالی، به معنای ثبت اطلاعات مالی مربوط به یک معامله در یک دفتر حسابداری است.
 • گزارش در اصول حسابداری چیست؟ پس از ثبت معاملات مالی، باید آن‌ها را به صورت گزارش‌های مالی ارائه کرد. گزارش‌های مالی، اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را به صورت خلاصه و طبقه‌بندی شده ارائه می‌دهند.

حسابداری به عنوان یک علم و فرآیند مدیریتی تعریف می‌شود که به تحلیل، ثبت، دسته‌بندی، گزارش‌گیری و تفسیر تراکنش‌های مالی یک سازمان یا فرد می‌پردازد. هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات مالی دقیق و مفید به منظور افزایش شفافیت و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها و افراد است. این فرآیند عبارت است از:

 1. ثبت تراکنش‌ها در اصول حسابداری چیست؟
  • حسابداری به ثبت تراکنش‌های مالی مانند فروش، خرید، پرداخت و دریافت وجوه نقدی می‌پردازد. این ثبت به وسیله اسناد و اسناد حسابداری صورت می‌گیرد.
 2. دسته‌بندی و تصنیف در اصول حسابداری چیست؟
  • اطلاعات ثبت شده به دسته‌بندی‌های مختلف حسابداری نظیر دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه تقسیم می‌شوند.
 3. تلفیق و تجمیع اطلاعات در اصول حسابداری چیست؟
  • اطلاعات دسته‌بندی شده توسط حسابداری تلفیق و تجمیع می‌شوند تا گزارشات مالی مختلفی نظیر ترازنامه و صورت سود و زیان تهیه شود.
 4. گزارش‌گیری در اصول حسابداری چیست؟
  • حسابداری به تهیه گزارش‌های مالی کمک می‌کند که اطلاعات مالی مربوط به وضعیت مالی و عملکرد سازمان را برای مدیران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، و دیگر ذینفعان ارائه می‌دهد.
 5. تفسیر و تحلیل در اصول حسابداری چیست؟
  • اطلاعات مالی گزارش شده توسط حسابداری تحلیل و تفسیر می‌شوند تا به مدیران کمک کنند تا تصمیم‌های موثرتری در زمینه مالی و استراتژیک بگیرند.
 6. پایش و کنترل داخلی در اصول حسابداری چیست؟
  • حسابداری نقش مهمی در پایش و ارزیابی کنترل‌های داخلی سازمان ایفا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که روند ثبت و گزارش معاملات به درستی انجام شده است.

در کل، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با استفاده از اصول و استانداردهای مشخص، اطلاعات مالی را جمع‌آوری، پردازش، و ارائه می‌دهد تا به افراد و مدیران کمک کند تصمیم‌های مطلوب‌تری در زمینه مدیریت و اقتصاد بگیرند.

طلاعات مالی ارائه شده توسط حسابداری، برای استفاده‌کنندگان مختلف، مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد، مفید است. این اطلاعات به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مختلف، مانند تصمیم‌گیری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و تجاری، را اتخاذ کنند.

حسابداری، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. این علم، اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. حسابداری همچنین به اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی کمک می‌کند.

حسابداری، علم و هنر اندازه‌گیری، ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه و گزارش اطلاعات مالی یک واحد تجاری است. حسابداری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و به ارائه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک می‌کند.

تعریف حسابرسی:

تعریف حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

تعریف حسابرسی، به طور کلی، عبارت است از فرآیند بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی یک واحد تجاری توسط یک فرد مستقل. حسابرسی به منظور اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی انجام می‌شود.

حسابرسی از دو فعالیت اصلی تشکیل شده است:

 • بررسی: اولین فعالیت حسابرسی، بررسی اطلاعات مالی است. بررسی اطلاعات مالی، به معنای ارزیابی صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی است.
 • تعریف اظهار نامه در اصول حسابداری چیست؟
 • اظهار نظر: پس از بررسی اطلاعات مالی، باید در مورد صحت و قابل اتکا بودن آن‌ها اظهار نظر کرد. اظهار نظر حسابرس، در قالب گزارش حسابرسی ارائه می‌شود.

گزارش حسابرسی، سندی است که توسط حسابرس تهیه می‌شود و در آن، در مورد صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی اظهار نظر می‌شود.

اطلاعات مالی ارائه شده توسط حسابرسی، برای استفاده‌کنندگان مختلف، مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد، مفید است. این اطلاعات به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مختلف، مانند تصمیم‌گیری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و تجاری، را اتخاذ کنند.

حسابرسی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. این فرآیند، به اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی کمک می‌کند. حسابرسی همچنین به افزایش اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند.

در ادامه، به برخی از تعاریف حسابرسی از دیدگاه دانشمندان و متخصصان حسابرسی اشاره می‌کنیم:

 • انجمن حسابداران رسمی آمریکا: حسابرسی را به عنوان «فرآیند کسب اطمینان از اینکه صورت‌های مالی، به طور کلی، از نظر ارائه یک تصویر واقعی و عادلانه از وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی موضوع رسیدگی، مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری، تهیه شده‌اند» تعریف کرده است.
 • انجمن حسابداران رسمی ایران: حسابرسی را به عنوان «فرآیندی منظم، مستقل و مستند برای ارزیابی شواهد مربوط به ادعاهای مدیریت واحد تجاری در ارتباط با صورت‌های مالی آن و اظهار نظر در مورد انطباق این ادعاها با اصول پذیرفته شده حسابداری» تعریف کرده است.

حسابرسی، فرآیند بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی یک واحد تجاری توسط یک فرد مستقل است. حسابرسی به منظور اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی انجام می‌شود. حسابرسی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و به افزایش اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند.

حسابرسی یک فعالیت مستقل و سیستماتیک است که توسط حسابرس انجام می‌شود. این فرآیند شامل بررسی دقیق و ارزیابی تراکنش‌ها، رویدادها، صورت‌های مالی و سایر عناصر مالی سازمان به منظور اعلام نظر حسابرس درباره صحت، قانونیت و قابل اعتمادی گزارشات مالی است.

اصولاً حسابرسی شامل مراحل مختلفی می‌شود که عبارت‌اند از برنامه‌ریزی حسابرسی، جمع‌آوری دلایل و شواهد حسابرسی، انجام آزمونات حسابرسی، تهیه گزارش حسابرسی، و نظارت بر فرآیند حسابرسی.

تاکید بر استقلال و بی‌طرفی حسابرس، اطمینان از تطابق با استانداردها و قوانین حسابداری، و ارائه نظر حسابرس در گزارش حسابرسی از جمله ویژگی‌های مهم حسابرسی است. این فرآیند در کمک به افزایش اعتماد عمومی و ذینفعان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شباهت های حسابداری و حسابرسی در چیست؟

شباهت های حسابداری و حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری و حسابرسی دو رشته مرتبط با یکدیگر هستند که هر دو به اطلاعات مالی می‌پردازند. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز بین این دو رشته وجود دارد.

شباهت‌های حسابداری و حسابرسی عبارتند از:

 • هر دو رشته به اطلاعات مالی می‌پردازند: حسابداری و حسابرسی هر دو به اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری می‌پردازند. حسابداری اطلاعات مالی را جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش می‌کند. حسابرسی صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی را بررسی می‌کند.
 • هر دو رشته از اصول و استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنند: حسابداری و حسابرسی هر دو از اصول و استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنند. این اصول و استانداردها، نحوه جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش اطلاعات مالی را تعیین می‌کنند.
 • هر دو رشته از دانش ریاضی و محاسبات استفاده می‌کنند: حسابداری و حسابرسی هر دو از دانش ریاضی و محاسبات استفاده می‌کنند. این دانش، برای جمع‌آوری، ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات مالی مورد نیاز است.
 • هر دو رشته نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی هستند: حسابداری و حسابرسی هر دو نیازمند دانش و مهارت‌های خاصی هستند. این دانش و مهارت‌ها، شامل دانش حسابداری، دانش مالی، دانش مدیریت و مهارت‌های نرم افزاری هستند.

تعاملات بین آن‌ها بسیار مهم است. این دو حوزه به طور گسترده در مراکز تجاری و سازمان‌ها برای ایجاد اعتماد عمومی و ارائه اطلاعات مالی دقیق به مدیران و ذینفعان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر به برخی از شباهت‌های اصلی میان حسابداری و حسابرسی اشاره شده است:

هدف اطلاعاتی:

حسابداری: هدف حسابداری ارائه اطلاعات مالی دقیق و کامل درباره وضعیت مالی و عملکرد سازمان است.

حسابرسی: هدف حسابرسی تأیید و اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن این اطلاعات مالی است.

استفاده از استانداردها:

هر دو حوزه از استانداردها و قوانین حسابداری مشترک استفاده می‌کنند تا اطلاعات مالی به شیوه یکنواخت و قابل مقایسه ارائه شوند. به عنوان مثال، استفاده از استانداردهای حسابداری مانند IFRS یا GAAP.

تأکید بر صحت و قابل اعتماد بودن:

هر دو حوزه تأکید دارند که اطلاعات مالی باید صحیح، قابل اعتماد و بدون تبعیض ارائه شوند.

مراحل کاری مشابه:

هر دو حوزه شامل مراحلی نظیر برنامه‌ریزی، ثبت تراکنش‌ها، تصنیف و دسته‌بندی اطلاعات، تلفیق و تجمیع داده‌ها، و تهیه گزارش‌های مالی هستند.

اهمیت بر تأیید داخلی:

هر دو حوزه اهمیت زیادی بر تأیید داخلی و کنترل‌های داخلی دارند تا از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات اطمینان حاصل شود.

تعامل با سایر بخش‌ها:

حسابداری و حسابرسی هر دو در تعامل با بخش‌های مختلف سازمان مانند مدیریت، بازاریابی، واحدهای عملیاتی و… قرار دارند.

نقش در افزایش اعتماد:

هر دو حوزه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و اطمینان ذینفعان از صحت اطلاعات مالی دارند.

در کل، حسابداری و حسابرسی همواره با هم همکاری می‌کنند تا اطلاعات مالی به دقت و قابل اعتماد منتقل شوند و اعتماد در بازار و درون سازمان حفظ شود.

تفاوت حسابداری و حسابرسی:

تفاوت های حسابداری و حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

تفاوت‌های حسابداری و حسابرسی عبارتند از:

 • هدف حسابداری، ارائه اطلاعات در اصول حسابداری چیست؟ هدف حسابداری، ارائه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری است. حسابداری اطلاعات مالی را به صورت گزارش‌های مالی ارائه می‌کند.
 • هدف حسابرسی، اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی در اصول حسابداری چیست؟ هدف حسابرسی، اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی است. حسابرسی با بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی، در مورد صحت و قابل اتکا بودن آن‌ها اظهار نظر می‌کند.
 • حسابداری توسط خود واحد تجاری، در اصول حسابداری چیست؟ حسابداری معمولاً توسط خود واحد تجاری انجام می‌شود. حسابداران واحد تجاری، اطلاعات مالی مربوط به واحد تجاری را جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش می‌کنند.
 • حسابرسی توسط یک فرد مستقل در اصول حسابداری چیست؟ حسابرسی معمولاً توسط یک فرد مستقل انجام می‌شود. حسابرسان مستقل، اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را بررسی و ارزیابی می‌کنند.

در مجموع، حسابداری و حسابرسی دو رشته مرتبط با یکدیگر هستند که هر دو به اطلاعات مالی می‌پردازند. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز بین این دو رشته وجود دارد.

حسابداری و حسابرسی دو رشته مرتبط با یکدیگر هستند که هر دو به اطلاعات مالی می‌پردازند. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز بین این دو رشته وجود دارد.

تفاوت های حسابداری و حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

تفاوت‌های حسابداری و حسابرسی عبارتند از:

 • هدفهدف حسابداری، ارائه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری است. هدف حسابرسی، اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی است.
 • انجام دهندهحسابداری معمولاً توسط خود واحد تجاری انجام می‌شود. حسابرسی معمولاً توسط یک فرد مستقل انجام می‌شود.
 • زمان انجامحسابداری به صورت مستمر انجام می‌شود. حسابرسی معمولاً به صورت دوره‌ای انجام می‌شود.
 • دامنهحسابداری به تمام اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری می‌پردازد. حسابرسی معمولاً به اطلاعات مالی خاصی، مانند صورت‌های مالی، می‌پردازد.
 • روشحسابداری از روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش اطلاعات مالی استفاده می‌کند. حسابرسی از روش‌های خاصی برای بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی استفاده می‌کند.
 • استانداردهاحسابداری از اصول و استانداردهای حسابداری استفاده می‌کند. حسابرسی از اصول و استانداردهای حسابرسی و همچنین اصول و استانداردهای حسابرسی استفاده می‌کند.

در ادامه، به بررسی برخی از تفاوت‌های حسابداری و حسابرسی به طور خاص می‌پردازیم:

🟢 هدف:

هدف حسابداری، ارائه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری است. این اطلاعات توسط استفاده‌کنندگان مختلف، مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد، برای تصمیم‌گیری‌های مختلف، مانند تصمیم‌گیری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و تجاری، استفاده می‌شود.

هدف حسابرسی، اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی است. حسابرسی با بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی، در مورد صحت و قابل اتکا بودن آن‌ها اظهار نظر می‌کند.

🟢 انجام دهنده:

حسابداری معمولاً توسط خود واحد تجاری انجام می‌شود. حسابداران واحد تجاری، اطلاعات مالی مربوط به واحد تجاری را جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش می‌کنند.

حسابرسی معمولاً توسط یک فرد مستقل انجام می‌شود. حسابرسان مستقل، اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را بررسی و ارزیابی می‌کنند.

🟢 زمان انجام:

حسابداری به صورت مستمر انجام می‌شود. حسابداران واحد تجاری، اطلاعات مالی مربوط به واحد تجاری را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش می‌کنند.

حسابرسی معمولاً به صورت دوره‌ای انجام می‌شود. حسابرسان مستقل، اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را معمولاً یک بار در سال بررسی و ارزیابی می‌کنند.

🟢 دامنه:

حسابداری به تمام اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری می‌پردازد. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینه‌ها و جریان‌های نقدی است.

حسابرسی معمولاً به اطلاعات مالی خاصی، مانند صورت‌های مالی، می‌پردازد. صورت‌های مالی، گزارش‌های مالی هستند که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به صورت خلاصه و طبقه‌بندی شده ارائه می‌دهند.

🟢 روش:

حسابداری از روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش اطلاعات مالی استفاده می‌کند. این روش‌ها شامل روش دفترداری دوطرفه، روش دفترداری یکطرفه و روش کامپیوتری است.

حسابرسی از روش‌های خاصی برای بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی استفاده می‌کند. این روش‌ها شامل روش‌های آزمون داخلی، روش‌های آزمون خارجی و روش‌های آزمون ترکیبی است.

🟢 استانداردها:

حسابداری از اصول و استانداردهای حسابداری استفاده می‌کند. این اصول و استانداردها، نحوه جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و گزارش اطلاعات مالی را تعیین می‌کنند.

حسابرسی از اصول و استانداردهای حسابرسی و همچنین اصول و استانداردهای حسابرسی استفاده می‌کند. اصول و استانداردهای حسابرسی، نحوه بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی را تعیین می‌کنند.

حسابداری و حسابرسی دو رشته مرتبط با یکدیگر هستند که هر دو به اطلاعات مالی می‌پردازند. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز بین این دو رشته وجود دارد.


ویژگی


حسابداری

حسابرسی

هدف

ارائه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری

اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی

انجام دهنده

توسط خود واحد تجاری

توسط یک فرد مستقل

زمان انجام

به طور مستمر

معمولاً سالانه

نوع اطلاعات

اطلاعات مالی مربوط به یک دوره زمانی مشخص

اطلاعات مالی مربوط به یک دوره زمانی مشخص

روش انجام

ثبت، طبقه‌بندی و گزارش اطلاعات مالی

بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی

نتایج

گزارش‌های مالی

اظهار نظر در مورد صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی

 

حسابداری یا حسابرسی؟

منظور از حسابداری یا حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

حسابداری و حسابرسی دو رشته مرتبط با یکدیگر هستند که هر دو به اطلاعات مالی می‌پردازند. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز بین این دو رشته وجود دارد.

حسابداری، فرآیند جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه و گزارش اطلاعات مالی یک واحد تجاری است. حسابداری به شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش معاملات مالی یک واحد تجاری می‌پردازد.

حسابرسی، فرآیند بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی یک واحد تجاری توسط یک فرد مستقل است. حسابرسی به منظور اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی انجام می‌شود.

انتخاب بین حسابداری و حسابرسی، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل عبارتند از:

 • علاقه و مهارت‌های فردی: اگر علاقه‌مند به کار با اعداد و داده‌ها هستید و مهارت‌های ریاضی و محاسبات خوبی دارید، حسابداری می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اگر علاقه‌مند به بررسی و ارزیابی اطلاعات هستید و مهارت‌های تحلیلی خوبی دارید، حسابرسی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
 • هدف شغلی: اگر به دنبال شغلی هستید که به شما امکان دهد در زمینه مالی کار کنید و به تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کنید، حسابداری می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اگر به دنبال شغلی هستید که به شما امکان دهد از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی اطمینان حاصل کنید، حسابرسی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

مزایای حسابداری در اصول حسابداری چیست؟

 • فرصت‌های شغلی فراوان: حسابداری یکی از پرتقاضاترین رشته‌های تحصیلی در جهان است. فرصت‌های شغلی فراوانی در زمینه حسابداری وجود دارد.
 • تنوع شغلی: حسابداران در زمینه‌های مختلف، مانند حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی و حسابرسی، می‌توانند مشغول به کار شوند.
 • امکان پیشرفت شغلی: حسابداران با کسب تجربه و مهارت، می‌توانند به مشاغل بالاتری، مانند حسابدار ارشد، مدیر مالی و حسابرس ارشد، ارتقا پیدا کنند.

معایب حسابداری در اصول حسابداری چیست؟

 • کار با اعداد و داده‌ها: حسابداری به کار با اعداد و داده‌های زیاد نیاز دارد. اگر علاقه‌ای به کار با اعداد و داده‌ها ندارید، حسابداری ممکن است گزینه مناسبی برای شما نباشد.
 • ساعات کاری طولانی: حسابداران اغلب مجبور هستند ساعات طولانی کار کنند، به خصوص در زمان‌های پایان سال مالی.

مزایای حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

 • اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی: حسابرسان با بررسی و ارزیابی اطلاعات مالی، به اطمینان از صحت و قابل اتکا بودن آن‌ها کمک می‌کنند. این امر به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.
 • فرصت‌های شغلی فراوان: حسابرسی نیز یکی از پرتقاضاترین رشته‌های تحصیلی در جهان است. فرصت‌های شغلی فراوانی در زمینه حسابرسی وجود دارد.
 • تنوع شغلی: حسابرسان در زمینه‌های مختلف، مانند حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی، می‌توانند مشغول به کار شوند.

معایب حسابرسی در اصول حسابداری چیست؟

 • کار با اعداد و داده‌ها: حسابرسی نیز به کار با اعداد و داده‌ها نیاز دارد. اگر علاقه‌ای به کار با اعداد و داده‌ها ندارید، حسابرسی ممکن است گزینه مناسبی برای شما نباشد.
 • ساعات کاری طولانی: حسابرسان اغلب مجبور هستند ساعات طولانی کار کنند، به خصوص در زمان‌های پایان سال مالی.
 • تأثیرپذیری از عوامل بیرونی: نظرات و اظهار نظرات حسابرسان می‌تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی، مانند نظرات مدیران و سهامداران، قرار گیرد.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بین حسابداری و حسابرسی، یک تصمیم شخصی است که باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند علاقه و مهارت‌های فردی، هدف شغلی و تحصیلات و مدارک مورد نیاز، اتخاذ شود

جمع بندی

مبانی و اصول حسابداری چیست؟ به صورت خلاصه مبانی و اصول حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و رهنمودهایی است که بر اندازه‌گیری، طبقه‌بندی و گزارش نتایج و معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه حاکم است.

در این مقاله تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد مبانی و اصول حسابداری چیست؟ و 15 هدف مهم حسابداری را به صورت کامل توضیح داده شده است.

خوشحال می‌شویم نظرات خودتان را برای ما کامنت کنید و این مقاله را برای دوستان خودتان ارسال کنید.


امید شیخی نیم‌رخ

با نویسنده مقاله آشنا شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.