گروه نرم افزاری پایا

بهترین نرم افزار تجزیه و تحلیل صورت های مالی

امید شیخی نیم‌رخ

.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور اهداف تصمیم گیری شرکت انجام می گیرد. ذینفعان خارجی از آن برای درک سلامت کلی سازمان و همچنین ارزیابی عملکرد مالی و ارزش تجاری استفاده می کنند. کاربران داخلی از آن به عنوان ابزاری نظارتی برای مدیریت امور مالی استفاده می کنند.

صورت مالی چیست؟

صورت های مالی، داده های مهم مالی را در مورد هر یک از جنبه های فعالیت  یک شرکت ثبت می کنند. به این ترتیب، آنها می توانند براساس عملکرد گذشته، جریان ها را ارزیابی کنند و پیش بینی های لازم برای آینده را انجام دهند.

به طور کلی، سه صورت مالی اصلی ایجاد و نگهداری می شود و از اصول حسابداری پذیرفته شده است: ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان وجوه نقد. شرکت ها از این صورت های مالی برای مدیریت فعالیت های کسب و کار خود و همچنین ارائه گزارش در جهت شفاف سازی برای ذینفعان خارجی استفاده می کنند. هر سه صورت به هم پیوسته اند و دیدگاه های متفاوتی از فعالیت و عملکرد یک شرکت ایجاد می کنند.

شرکت های دولتی برای گزارش صورت های مالی استانداردهای سختگیرانه تری دارند. شرکت های دولتی باید از استانداردها پیروی کنند و نیاز به حسابداری تعهدی دارد. شرکت های خصوصی در تهیه صورت های مالی، انعطاف پذیری بیشتری دارند و همچنین می توانند از حساب های تعهدی یا نقدی استفاده کنند.

معمولا از چندین تکنیک برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی استفاده می شود. سه روش مهم وجود دارد که شامل تجزیه و تحلیل افقی، آنالیز عمودی و تحلیل نسبت است.

مهم ترین روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

سه روش مهم برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شامل تجزیه و تحلیل افقی، تحلیل عمودی و تحلیل نسبت است. تجزیه و تحلیل افقی یا تحلیل روند، به بررسی تغییرات یکسان آیتم‌های مالی در طی چند دوره مالی می‌پردازد. این روش به مدیران کمک می‌کند تا روندهای مالی و تغییرات اساسی در درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری را در طول زمان شناسایی کنند و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات استراتژیکی را برای بهبود عملکرد شرکت اتخاذ کنند.

با استفاده از تحلیل افقی، مدیران می‌توانند تغییرات درصدی در هر آیتم مالی را مشاهده کرده و نقاط قوت و ضعف شرکت را در دوره‌های مختلف شناسایی کنند.

تحلیل عمودی یا تحلیل ساختاری، به بررسی نسبت‌های مالی در یک دوره مالی خاص می‌پردازد. در این روش، هر آیتم مالی به عنوان درصدی از یک آیتم کلیدی مانند فروش خالص یا مجموع دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این روش به مدیران کمک می‌کند تا ساختار مالی شرکت را در یک دوره مشخص تحلیل کنند و بفهمند که هر جزء مالی چه سهمی از کل را تشکیل می‌دهد.

تحلیل عمودی به ویژه در مقایسه شرکت با رقبا یا با استانداردهای صنعتی مفید است. در نهایت، تحلیل نسبت، به محاسبه نسبت‌های مالی مختلف مانند نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش می‌پردازد.

ترازنامه

ترازنامه گزارشی از ارزش مالی از نوع ارزش دفتری یک شرکت است. ترازنامه سه بخش دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را شامل می شود. دارایی های کوتاه مدت مانند پول نقد و حساب های دریافتنی می توانند در مورد کارایی عملیاتی یک شرکت چیزهای زیادی را بیان کنند.

بدهی ها شامل ترتیبات هزینه آن و بدهی هایی است که پرداخت می شود. حقوق صاحبان سهام شامل جزئیات مربوط به سرمایه گذاری های سهام و درآمد حاصل از درآمد خالص دوره ای است.

در ترازنامه باید معادله دارایی منهای بدهی برابر سهام سهامداران صدق کند. در نتیجه حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری یک شرکت در نظر گرفته می شود. این صورت مالی معیار عملکرد مهمی است که با فعالیت های مالی یک شرکت افزایش یا کاهش می یابد.

صورت درآمد

صورت درآمد، درآمدهایی را که شرکت کسب می کند در مقابل هزینه های درگیر قرار می دهد و سود خالص یا ضرر را محاسبه و شناسایی می کند.

صورت درآمد به سه بخش تقسیم می شود و به تجزیه و تحلیل کارایی کسب و کار در سه نقطه مختلف کمک می کند. این صورت، با درآمد و هزینه های مستقیم مرتبط برای شناسایی سود ناخالص شروع می شود. سپس هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه های بازاریابی، هزینه های عمومی و استهلاک را از آن کم می کنیم و به سود عملیاتی می رسیم؛ سرانجام با کسر بهره و مالیات به سود خالص دست می یابیم.

تحلیل اولیه صورت درآمد، معمولاً شامل محاسبه حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص است که هر کدام سود را براساس درآمد محاسبه می کنند. حاشیه سود ارزیابی می کند که هزینه های شرکت در کدام یک از نقاط مختلف عملیات کم یا زیاد است.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد به صورت کلی، جریان های نقدی شرکت از فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی را شامل می شود. درآمد خالص به صورت جریان وجوه نقد منتقل می شود و در آنجا به عنوان آیتم اصلی فعالیت های عملیاتی درج می شود. فعالیت های سرمایه گذاری شامل جریان های نقدی درگیر با سرمایه گذاری های داخلی است.

بخش فعالیت های تأمین مالی شامل جریان وجوه نقد هم از طریق بدهی و هم از تأمین اعتبار است و نشان دهنده  این است که شرکت چقدر وجه نقد در دسترس دارد.

نکات کلیدی
• تجزیه و تحلیل صورت های مالی مورد استفاده ذینفعان داخلی و خارجی برای ارزیابی عملکرد و ارزش کسب و کار، قرار می گیرد.

• حسابداری مالی از کلیه شرکت ها می خواهد تا ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان وجوه نقد را ایجاد کنند که پایه و اساس تحلیل صورت های مالی را تشکیل می دهد.
• تحلیل افقی، عمودی و نسبت، سه تکنیکی است که تحلیلگران هنگام تحلیل صورت های مالی از آن ها استفاده می کنند.

عملکرد مالی

صورت های مالی روزانه توسط شرکت ها نگهداری و ثبت می شود و در داخل برای مدیریت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی ذینفعان داخلی و خارجی هر دو برای حفظ فعالیت های تجاری و ارزیابی عملکرد کلی مالی از همان صورت های مالی شرکت استفاده می کنند.

هنگام انجام تجزیه و تحلیل جامع صورت های مالی، تحلیلگران به طور معمول از داده های چند ساله برای تسهیل تحلیل افقی استفاده می کنند. هر صورت مالی  به صورت عمودی تجزیه و تحلیل می شود تا تحلیلگران درک کنند که چگونه دسته های مختلف صورت ها بر نتایج تأثیر می گذارند.

در نهایت می توانند از تجزیه و تحلیل نسبت استفاده کنند تا برخی از معیارهای عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و داده ها را به صورت تجمیعی گرد هم آوردند و تحلیل و بررسی کنند.

اهمیت تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در تصمیم‌گیری مدیریتی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یکی از ابزارهای کلیدی در تصمیم‌گیری مدیریتی است. این فرآیند به مدیران امکان می‌دهد تا با بررسی دقیق داده‌های مالی، از وضعیت فعلی شرکت خود آگاه شده و عملکرد مالی آن را ارزیابی کنند. با استفاده از ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان وجوه نقد، مدیران می‌توانند نقاط قوت و ضعف مالی شرکت را شناسایی کرده و تصمیمات استراتژیکی برای بهبود وضعیت مالی اتخاذ کنند.

 برای مثال، تحلیل نسبت‌های مالی می‌تواند نشان دهد که آیا شرکت توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارد یا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت دست یابند.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به مدیران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه تخصیص منابع و مدیریت ریسک انجام دهند. با تحلیل دقیق درآمدها و هزینه‌ها، مدیران می‌توانند بخش‌هایی از شرکت را که نیاز به توجه بیشتری دارند، شناسایی کنند و منابع مالی را به طور بهینه تخصیص دهند.

همچنین، با بررسی جریان وجوه نقد، مدیران می‌توانند نقدینگی شرکت را مدیریت کرده و از بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری کنند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به مدیران امکان می‌دهد تا با داشتن دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از وضعیت مالی شرکت، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری شرکت کمک کنند.

اهمیت شفافیت مالی برای جذب سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان

شفافیت مالی برای جذب سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان اهمیت بسیاری دارد، زیرا این امر اعتماد و اطمینان آنها را به وضعیت مالی و عملکرد شرکت افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای ارزیابی دقیق ریسک‌ها و بازده‌های احتمالی به اطلاعات مالی شفاف و کامل نیاز دارند. گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، به آنها امکان می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری انجام دهند و از صحت و صحت‌سنجی اطلاعات مالی شرکت اطمینان حاصل کنند.

همچنین، شفافیت مالی نشان‌دهنده‌ی تعهد شرکت به اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری است که می‌تواند به افزایش اعتبار و جذب منابع مالی بیشتر کمک کند. در نهایت، شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف و منظم ارائه می‌دهند، معمولاً با هزینه‌های مالی کمتری مواجه می‌شوند و دسترسی به منابع مالی بیشتری دارند.

گزارشات فصلی


قوانین تنظیم صورت معاملات فصلی

نرم افزار تهیه صورت های مالی

صورت های مالی و نرم افزار گزارشگیری پایدار امکان دسترسی آنلاین به مجموعه کاملی از گزارشات که سوابق دقیقی از امور مالی شرکت شما را ارائه می دهد، فراهم می سازد. نه تنها آنچه در زمان مالیات لازم دارید، خواهید داشت بلکه صورت های مالی، بینش ارزشمندی را در راستای بهبود سودآوری ارائه می دهد. صورت های مالی بخشی از نرم افزار  حسابداری آنلاین ما هستند.

نرم افزار صورت های مالی آنلاین

نیازی به بارگیری و نصب نرم افزار ندارید. در هر زمان که بخواهید می توانید به صورت های مالی و گزارش های مالی شرکت خود به صورت آنلاین دسترسی داشته باشید. شما می توانید از هر مرورگری در دسک تاپ، لپ تاپ یا رایانه لوحی وارد شوید.

راهکار مالی پایا افزار


امید شیخی نیم‌رخ

با نویسنده مقاله آشنا شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با پایا، به قله فکر کن

حل تمام مشکلات مالی و حسابداری تان را به پایا بسپارید.